Mulighed for flere kort

Du kan få et kort til næsten enhver lejlighed – til glæde for dig og din familie.

Familiekort

Alle familiemedlemmer over 18 år kan få sit eget kort – købene faktureres på hovedkortets konto. Familiekortet er dog uden forsikringer, og derfor skal indehaveren af hovedkortet med på rejsen for at forsikringerne dækker.


Firmakort

Firmakortet er et gode for både firmaet og medarbejderen. Det er til dig, der rejser meget i forbindelse med arbejdet og har mange udlæg for firmaet. Forsikringerne er på plads én gang for alle, og du får hurtigt overblik over udgifterne på rejsen.

Firmakortets rejse- og afbestillingsforsikringer følger dig også privat – dermed er hele familien forsikret på alle årets rejser, uden at det koster hverken dig eller firmaet ekstra.

Firmakortet giver ikke mulighed for at fordele tilbagebetalingen over flere måneder.

Læs mere om firmakort


Dobbeltkort

Har du et Firmakort, kan du vælge at få et Dobbeltkort til dine egne udgifter. Dobbeltkortet kan du bruge på private rejser, på erhvervsrejser eller i dagligdagen. Og det er tilknyttet din egen konto, så du kan adskille private udgifter fra firmaudgifterne.

Dobbeltkortet er uden forsikringer, men dem har du allerede på Firmakortet.


Bestil flere kort til: