Betalingssikring

Forsikringen Betalingssikring dækker den månedlige ydelse plus evt. udestående saldo eller kredit på dit Mastercard ved ufrivillig arbejdsløshed, visse kritiske sygdomme eller dødsfald.

Her kan du finde svar på de hyppigste spørgsmål angående BetalingsSikring. Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte Jyske Mastercard Kundeservice på telefon: 36 73 74 80 eller mail: jyskemastercard@sebkort.dk.


Hvad koster Betalingssikring?

Prisen for Betalingssikring er 0,85 % af den udestående saldo på dit månedlige kontoudtog. Beløbet bliver opgjort hver måned og opkræves via kontoudtoget.

Hvis der er tilknyttet et familekort til din konto, kan Betalingssikring også omfatte saldoen på dette kort. Men det er kun dig som hovedkortindehaver, der er forsikret mod ufrivillig arbejdsløshed, sygdom og død.

Du skal betale forsikringspræmien en gang om måneden sammen med den månedlige ydelse på lånet/kontoen. Forsikringspræmien er ikke fradragsberettiget.

Er der en selvrisikoperiode?

Ja. Hvis du bliver fyret eller syg, dækker forsikringen første gang, når du har været arbejdsløs/syg i mere end 30 sammenhængende dage.

Hvem kan få dækning mod ufrivillig arbejdsløshed?

Det er udelukkende lønmodtagere, der kan få dækning mod ufrivillig arbejdsløshed. Selvstændige kan godt tegne forsikringen mod sygdom/død, men ikke mod ufrivillig arbejdsløshed.

Skal jeg være bosat i Danmark for at få Betalingssikring?

Ja. Hvis du bliver ledig, er det et krav, at du bor i Danmark, er tilmeldt nærmeste jobcenter og er til rådighed for arbejdsmarkedet, for at få dækning fra Betalingssikring.

Hvornår har man kendskab til sygdom ved tegning af Betalingssikring?

Hvis du lider af en sygdom/har fået en skade på det tidspunkt, hvor du tegner Betalingssikring, vil uarbejdsdygtighed ikke blive dækket af forsikringen. Hvis sygdommen er konstateret på tegningstidspunket og man senere dør af sygdommen, kommer erstatningen heller ikke til udbetaling.

Kan jeg få Betalingssikring, hvis jeg er ansat som vikar eller i fleksjob?

Nej. Som vikar har man accepteret at være ansat på dag til dag basis og løber risikoen for at stå uden arbejde. Du kan heller ikke få Betalingssikring, hvis du er ansat i flexjob. Grunden til det er, at hvis man bliver ledig, skal man stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Det gør man ikke, hvis man er på fleksjob, så skal man stå til rådighed for evt. fleksjob, men ikke for det fulde arbejdsmarked.

Kan jeg fortryde tegningen af forsikringen?

Ja, du har 30 dages fortrydelsesfrist fra det tidspunkt du modtager policen. Du skal kontakte Mastercard Kundeservice på telefon 36 73 74 80, så bliver forsikringen annulleret, og evt. betalt præmie bliver betalt tilbage.

Mere information

IPID information om Betalingssikring

Faktaark om BetalingsSikring

Læs betingelser om BetalingsSikring

Ansøg om BetalingsSikring
Pålogning til Mit Jyske Mastercard, hvor man kan ansøge om Betalingssikring under Korttjenester.