Penge for børn

Har du talt om penge med dit barn i dag?

Dit barns forhold til penge starter allerede i en tidlig alder, og som forælder har du stor indflydelse på din lille forbrugers fremtid.

Jo mere du taler med dit barn om penge og økonomi, jo bedre kan dit barn styre sin økonomi som voksen. Men hvor meget kan man forlange af sit barn på fx 3-5 år i pengesager, og hvor meget skal man blande sig? Se også psykolog Kirsten Børstings 3 gode råd om børn og penge.

3-5 år

Vær konkret

3-5-årige børn forstår tingene helt konkret. Hvis barnet fx får 10 kroner til at købe fredagsslik for, så kan du hjælpe det med at forstå beløbet ved at vise det, hvad det kan få for ti kroner - og hvad det ikke kan få. 

Hjælp med at styre impulserne

Børn i denne aldersgruppe er lyststyrede. Hvis der opstår en konflikt omkring, hvad barnet har lyst til (den store pose slik), og hvad du mener, er bedst for barnet (den lille pose slik), så er det vigtigt, at du som forælder står fast ved dit nej. På den måde hjælper du dit barn med at berolige sig selv og styre sine impulser.

Hvad med lommepenge?

Børn fra 3-5 år er for små til at administrere faste lommepenge. Men det kan være en god øvelse for dem at få et mindre beløb, de selv kan bruge i en butik. Fx til at købe sine egne fredagssnacks eller en fødselsdagsgave.


6-10 år

Forklar årsagen

Børn på dette udviklingstrin er optaget af at få forklaringer. Forklar barnet, hvorfor I som familie fx prioriterer, som I gør. Hvorfor I ikke både tager på sommerferie og skiferie, men at I har foretaget et aktivt valg, fordi I ikke har råd eller vælger ikke at bruge penge på begge dele.

Vælg for dit barn

Dit barn har stadig meget brug for, at du som forælder støtter følelsesmæssigt og hjælper med at vælge og prioritere. Børn bliver bombarderet med følelsesmæssige indtryk og fristelser, og deres venners adfærd begynder også at spille en stor rolle for, hvad de ønsker sig.

Hvad med lommepenge?

Nu kan du starte med at give dit barn lommepenge. På den måde giver du dit barn medansvar for sine egne penge, og det fremmer deres selvstændighedsfølelse. Du skal overveje om lommepenge og pligter skal hænge sammen eller være to forskellige ting. Lær dit barn at spare op til større ting ved at aftale, at et fast beløb af lommepengene spares op.


11-13 år

Større medansvar

En 12-årig, som har lært om penge og økonomi tidligt, kan faktisk tænke som en voksen. Derfor kan du godt begynde at give dit barn på 11 eller 12 år mere medansvar. Forældrene har stadig hovedansvaret, men lytter til barnets ønsker og behov og hjælper stadig barnet med at træffe valg og prioritere.

Vær tydelig, konkret og vejledende

Fortæl barnet, hvad du mener er det rigtige at gøre, men lyt også til barnets ønsker. Barnet har brug for, at du er tydelig i din udmelding. Sig fx, hvad du ville prioritere at bruge penge på, hvis du stod i barnets situation. Når du er konkret og rådgivende, bliver det nemmere for barnet at tage en selvstændig beslutning.

Hvad med lommepenge?

Som 13-årig kan barnet få sit eget fritidsjob. Mængden af arbejde skal dog passe med med barnets gemyt, fritidsinteresser og de krav, der stilles fra skolen. Hvis barnets fx skal bruge mange kræfter på at følge med i skolen, så kan et fritidsjob være en belastning. Men med et fritidsjob tjener barnet sine helt egne penge, og det giver selvtillid.


14-18 år

Konfirmation

De fleste børn i denne aldersgruppe oplever til deres konfirmation eller nonfirmation for første gang i deres liv at få et større pengebeløb på én gang. Derfor er det et oplagt tidspunkt at få talt med barnet om, hvad pengene skal bruges til, og om nogle af dem eventuelt skal spares op.

Hvad med lommepenge?

Børn mellem 14 og 18 år skal have gradvist mere ansvar for egen økonomi, så de bliver klar til at blive økonomisk myndige som 18-årige. Det er også i denne periode, at mange for alvor skifter lommepenge fra forældrene ud med et fritidsjob. Tal med barnet om overgangen og aftal, hvilke udgifter det selv skal betale, fx telefonabonnement, gaver og tøj.

Hvis børn i denne alder stadig får lommepenge, kan det være et godt tidspunkt igen at øge medansvaret, så barnet selv står for at købe sit tøj - med hjælp og vejledning fra en voksen. På den måde bliver det også en læringsproces i at prioritere sine behov og lyster.


18 plus

Vær en aktiv sparringspartner

Dine børn over 18 er myndige forbrugere. De kan (næsten) alting selv, men derfor kan du sagtens stadig vise dem vej og fx hjælpe dem med at lægge et budget, så de har et overblik over indtægter og udgifter.

Fristelser

I denne alder kan der begynde at være mere forskel på, hvor mange penge dit barn tjener i forhold til sine venner og veninder. Hvis barnet fx færdes i en kultur, hvor der bliver brugt mange penge på byture, at spise ude eller at købe dyrt tøj, så kan det være svært at sige nej og undgå at lade sig friste. Hvis dit barns økonomi pludselig sejler, så hjælp det til at forstå, hvad der er skyld i overforbruget.

Digitale hjælpemidler

Du kan hjælpe dit barn med at øge bevidstheden om, hvordan det bruger sine penge. Fx ved at skrive alt, hvad det bruger penge på ned. Du kan også guide det til at bruge sin netbank til at få overblik over forbruget. Der findes også apps, der kan hjælpe med at styre forbruget, fx Weekly og Jyske Mobilbank.

Det er nemt at låne penge

Dit barn kan optage lån så let som ingenting. Det kan fx købe en computer eller et par smarte briller på afbetaling. Snak med dit barn om, hvad det betyder for den månedlige indtægt. Vær konkret og få det til at forstå, at det faktisk betyder, at det har færre penge til rådighed hver måned. Og ikke mindst, at det måske ender med at betale meget mere for en vare, end hvis den var købt kontant.


3 gode råd fra psykologen

Cand.pæd.psych. Kirsten Børsting, som er specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi og selv mor til to, kommer her med tre overordnede råd om børn og penge:

1. Gode og dårlige pengevaner hænger ved

Det er vigtigt, at forældre og voksne hjælper deres børn og unge med at tage ansvar for deres egne pengesager. Undersøgelser viser, at de vaner, som børn og unge udvikler igennem barndommen i relation til penge, kan hænge ved ind i voksenlivet.

2. Styr uden om Luksusfælden

Penge handler også om følelser. Når man bruger penge, stimulerer man lystcenteret i hjernen, og så kan man få lyst til at bruge flere penge! Derfor skal børn og unge hjælpes til at lære at styre deres impulser og lyst i forhold til at bruge penge.

3. Lommepenge relativt tidligt

Generelt er det en god idé at give lommepenge – og at begynde forholdsvist tidligt. Fx fra 6-årssalderen. Det er for at skabe nogle læringsprocesser i forhold til at tage ansvar for sine egne penge. Det er også med til at øge børnenes selvstændighedsfølelse.