Børnebørnsopsparing - en mulighed for ekstra opsparing

Vil du glæde dine børnebørn eller oldebørn med en opsparing? Med en Børnebørnsopsparing har både bedsteforældre og oldeforældre (og forældrene selv) mulighed for at lave en ekstra opsparing til børnene. 

Du kan indbetale ubegrænset til en Børnebørnsopsparing - du skal blot være opmærksom på beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Du må gerne oprette flere Børnebørnsopsparinger for hvert barn, hvis du fx vil give barnet mulighed for at få frigivet penge ad flere omgange.

Opsparingen kan placeres på en konto med variabel rente eller i værdipapirer.

Opret børnebørnsopsparing


Kort og godt om Børnebørnsopsparing

Børnebørnsopsparing
Årlig nominel rente (variabel rente) 0,25 %
Aktionærrente* (variabel rente) 0,50%
Binding Pengene er bundet i mindst 7 år. Bindingsperioden skal slutte og opsparingen udbetales, når barnet er mindst 14 år og højst 25 år.
At sætte ind Ingen begrænsning på indbetaling, men vær opmærksom på beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver.
At hæve Der kan ikke hæves i bindingsperioden.
*Modtageren får den høje aktionærrente, når han/hun har mindst 10 Jyske Bank-aktier (kursværdi ca. 2.700 kr.) i depot i Jyske Bank. Aktierne skal være navnenoteret.

Hvem kan oprette en Børnebørnsopsparing?

Både bedsteforældre, oldeforældre og forældre kan oprette en Børnebørnsopsparing, og der kan oprettes flere konti pr. barn.

Hvem kan hæve pengene?

Hvis aftalen udløber, før barnet bliver 18 år, er det barnets værge, der disponerer over pengene. Hvis barnet er fyldt 18 år, råder det selv over pengene.

Andre muligheder for at lave opsparinger til børn


Jeg vil gerne høre mere om Børnebørnsopsparing