Markedsafkast på en investeringspulje?

Hvad er markedsafkast?

For at du kan vurdere afkastet på puljerne i Jyske Bank, sammenligner vi puljernes afkast med markedsafkastet på de værdipapirer, som den aktuelle pulje investerer i.

Markedsafkastet svarer til de afkast, puljerne ville få, hvis vi ikke plejede investeringerne aktivt, men blot slavisk fulgte investeringsstrategien uanset markedsudsigterne.

Mere om puljerne i Jyske Bank

Når vi beregner markedsafkastet, sker det med udgangspunkt i investeringsstrategien. Ved at sammenligne puljernes afkast med markedsafkastet har du mulighed for at vurdere, hvor godt vi plejer din investering.

De fire puljers investeringsstrategi

Pulje Aktiebeholdning Obligationsbeholdning Investeringshorisont
Pulje 1
Vækst
80% 20% Min. 5 år
Pulje 2
Balanceret-Dynamisk
50% 50% Min. 3 år
Pulje 3
Stabil
20% 80% Min. 3 år
Pulje 4
Dæmpet
0% 100% Min. 1 år

Gennemsnitlig fordeling på lang sigt. Den faktiske beholdning afviger som regel fra investeringsstrategien alt efter, hvad Jyske Banks eksperter finder hensigtsmæssigt.

Når vi beregner markedsafkastet på de forskellige typer værdipapirer, der indgår i investeringsstrategien, anvender vi internationalt anerkendte indeks. Aktieafkastene er inkl. nettoudbytte. Ud fra disse afkast beregner vi hver puljes markedsafkast ved at vægte afkastene efter investeringsstrategien - ikke efter den faktiske beholdning. Der er ikke taget hensyn til omkostninger af nogen art.

Afkastindeks
Korte danske obligationer Nordea CM2Y (50%)
Nordea CM3Y (50%)
Mellemlange danske obligationer Nordea CM3Y (50%)
Nordea CM5Y (50%)
Lange danske obligationer Nordea CM5Y
Højrenteobligationer MLI HY (50%)
JPM EMBI (25%)
JPM GBI-EM GLOBAL (25%)
Aktier MSCI World AC

Markedsafkastene beregnes månedligt. Aktieafkastet beregnes inklusive nettoudbytte.