Jyske Investering - Hvad koster det?

ÅOP er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Investering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger.

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
ÅOP - Jyske Investering 0,77% 1,12% 1,39% 1,62% 1,84%
Opdateret den 29.05.2017
  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Investering 
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot

Mere om at investere nemt med Jyske Investering

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Omkostningsforklaring

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formidlingsprovision 0,25% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70%
Afkastafhængigt honorar 0,14% 0,17% 0,20% 0,23% 0,26%
Opdateret den 21.03.2017

Mere om ÅOP

ÅOP på Jyske Investering er et udtryk for den Årlige Omkostning i Procent af din investering.

ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Investering, og består derfor blandt andet af formidlingsprovision til Jyske Bank og det afkastafhængige honorar på 5% af det positive afkast, som skabes. Resten af omkostningerne i ÅOP stammer fra de driftsudgifter, som Investeringsforeningen Jyske Portefølje afholder i forbindelse med forvaltningen af investeringerne.

I tabellen kan du se, hvor stor en del af ÅOP, der er formidlingsprovision og (forventeligt) afkastafhængigt honorar.

Vær opmærksom på, at ÅOP ikke er statisk. Omkostningerne vil svinge fra år til år – blandt andet fordi afkastet vil svinge fra år til år.

Vi opdaterer løbende ÅOP, så du altid ved, hvad det aktuelle omkostningsniveau er.

I tabellen ovenfor kan du se den nuværende estimerede ÅOP beregnet på baggrund af:

  1. Satserne for formidlingsprovisionen samt
  2. Et afkastafhængigt honorar på 5% af det positive afkast, som skabes.

Mere om det afkastafhængige honorar:

Du betaler i Jyske Investering 5% af det positive afkast, som skabes. Det betyder i praksis, at du giver afkald på 1%-point af dit afkast i en periode, hvor afkastet er 20%.

Når vi beregner ÅOP, så kender vi naturligvis ikke størrelsen af det fremtidige afkast - derfor tager vi udgangspunkt i Finanstilsynets samfundsforudsætninger for afkast. Det vil sige, at vi på obligationerne i porteføljen aktuelt anvender et forventet afkast på 2% om året i perioden 2017-2020 og herefter 4% om året. På aktierne anvender vi et forventet afkast på 5% om året i perioden 2017-2020 og herefter 7% om året. Afkastet vil naturligvis svinge fra år til år, og derfor vil det afkastafhængige honorar også svinge fra år til år.

Det afkastafhængige honorar afregnes efter princippet om high watermark. Det betyder, at der kun afregnes afkastafhængigt honorar i investeringsforeningen én gang for det opnåede afkast. Hvis afdelingen falder i værdi i en periode, afregner vi først det afkastafhængigt honorar igen, når det tabte er indhentet