Jyske Munnypot

Fra 9. januar 2021 finder du Jyske Munnypot i mobilbanken. Samme dato lukker jyskemunnypot.dk. Der er midlertidig lukket for nye investeringer med Jyske Munnypot. Senere på året vil der blive mulighed for at oprette nye investeringer i mobilbanken igen.

Jyske Munnypot flytter ind i mobilbanken

Du kan finde de velkendte funktioner i mobilbanken, hvor du også kan få overblik over dine investeringer. 

Nye dokumenter i forbindelse med Jyske Munnypot vil fra 9. januar 2021 komme i din Indbakke i mobilbanken. Ældre dokumenter kan vi finde frem til dig, hvis du får behov for det.

Flytningen betyder også, at der er personoplysninger, der flytter med. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger forsvarligt på www.jyskebank.dk/omjyskebank/aftaler/politik


Dine investeringer

Jyske Munnypot er automatisk online-investering med mennesker bag. Dine investeringer foretages ud fra gennemtestede modeller, der passer til dine ønsker og behov. Vi overvåger og analyserer en lang række faktorer omkring din investering. Hvis det ser ud til, at du ikke kan nå dit mål, får du besked.

Investering i fællesskab
I Jyske Munnypot investerer du i investeringsbeviser. Det betyder, at du ejer en lille del af en større investeringsafdeling, der investerer i flere typer værdipapirer. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at den fordeler risikoen bredt på markederne for at mindske de tab, som kan følge efter et drastisk fald i en enkelt virksomhed. Risikoen bliver altså ikke undgået, men spredningen reducerer risikoen ved enkeltstående hændelser.

OBS: Du kan investere for frie midler. Det vil sige, at du ikke kan investere fx din pensionsopsparing.

Aktiv investering: Specialisterne overvåger og handler
Investering kræver ekspertise og konstant overvågning. Med Jyske Munnypot går du sammen med andre investorer i investeringsforeningen Jyske Portefølje, hvor investeringerne bliver forvaltet af erfarne investeringsspecialister. De overvåger markedet og din investering og opsøger de nye muligheder, der opstår - alt sammen selvfølgelig inden for din risikoprofil.

Med Jyske Portefølje får du:

 • En stor spredning af risikoen
 • Specialister, der står for dine investeringer
 • Investering i flere typer værdipapirer, der matcher din risikoprofil

cirkelillustration af Jyske Portefølje lav risiko
Lav risiko
Stabil strategi
lille grøn firkant 80% Obligationer
lille grå firkant 20% Aktier

Flere detaljer

cirkelillustration af Jyske Portefølje lav-middel risiko
Lav til middel risiko
Balanceret strategi
lille grøn firkant 60% Obligationer
lille grå firkant 40% Aktier

Flere detaljer

cirkelillustration af Jyske Portefølje middel risiko
Middel til høj risiko
Dynamisk strategi
lille grøn firkant 40% Obligationer
lille grå firkant 60% Aktier

Flere detaljer

cirkelillustration af Jyske Portefølje høj risiko
Høj risiko
Vækststrategi
lille grøn firkant 20% Obligationer
lille grå firkant 80% Aktier

Flere detaljer
 

Har du spørgsmål?

Rådgivning

Hvor kan jeg få rådgivning?
Du får online-rådgivning, når du opretter din investering. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du live-chatte med os eller ringe på 89 89 28 05. Det er en medarbejder fra Jyske Bank, der hjælper på både live-chat og telefon.

Skat

Hvordan bliver jeg beskattet?
Udbytte og avance i forbindelse med din investering bliver beskattet som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængig af, hvilken risiko du har valgt.

www.jyskeportefolje.dk/skat kan du læse mere om beskatningen af din valgte investering.

Du skal være opmærksom på, at det beløb, du sætter som mål i Jyske Munnypot, er det beløb, du ønsker, før skatten skal betales. Det skyldes, at vores beregninger ikke kan tage højde for din skattebetaling. Vi sørger for alle nødvendige indberetninger til SKAT. Skatten bliver automatisk beregnet og vil fremgå af din årsopgørelse.

Indbetaling og udbetaling

Hvor kan jeg lave ændringer?
Hvis du vil ændre dine indbetalinger i løbet af investeringsperioden, kan du gøre det i mobilbanken.

Kan jeg få pengene udbetalt før tid?
Ja, dine penge er ikke bundet, og du har fri adgang til at hæve dem – også før investeringen udløber. Det kan du gøre via mobilbanken.

Hvorfor er kun noget af min indbetaling investeret?
Prisen på de investeringsbeviser, som vi køber til dig, varierer. Hvis du fx indbetaler 250 kr. om måneden, og den aktuelle pris på investeringsbeviserne er 100 kr., så bliver de 200 kr. investeret i to investeringsbeviser, mens de sidste 50 kr. står på din Jyske Munnypot-konto indtil næste måned.

Investeringerne

Kan jeg investere min pensionsopsparing?
Du kan investere for frie midler. Det vil sige, at du ikke kan investere fx din pensionsopsparing.

Aftaler og dokumenter

Hvor er mine dokumenter?
Aftaler og øvrige dokumenter med tilknytning til Jyske Munnypot gemmes automatisk. Nye dokumenter vil fra 9. januar komme i din Indbakke. Ældre dokumenter kan vi finde frem til dig, hvis du får behov.

Risiko

Kan jeg miste mine penge?
Der er altid risiko forbundet med at investere, og i værste fald kan du miste hele din indbetaling. Når du opretter din investering, kan du vælge, hvilken risiko der passer bedst til dig. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter os.

Hvad kan påvirke risikoen?
Når du investerer, er det vigtigt, at du er bevidst om risikoen ved at investere. Værdien af en investering kan gå både op og ned – her kan du se, hvilke faktorer der kan påvirke investeringer.

 • Landerisiko: Et land kan blive udsat for politiske eller reguleringsmæssige tiltag, og udviklingen i landets valuta og rente vil påvirke investeringernes værdi.

 • Brancherisiko: En branche kan blive udsat for politiske eller reguleringsmæssige tiltag.

 • Valutarisiko: Eksponering mod valutaer kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, og det kan påvirke kursen.

 • Udstederspecifik risiko: En udsteder kan gå konkurs, og så kan hele investeringen i det pågældende værdipapir være tabt.

 • Likviditetsrisiko: I særlige tilfælde kan lokale eller globale forhold medføre, at værdipapirer og valutaer ikke kan omsættes.

 • Modpartsrisiko: Hvis afdelingen indgår en aftale med en modpart, hvor afdelingen får et tilgodehavende, er der en risiko for, at modparten ikke kan betale tilbage.

 • Særlige risici på de nye markeder (emerging markets): Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, da disse markeder ofte er mere ustabile eller ikke modnet så meget som etablerede markeder.

 • Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region og spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Stigende renter fører som udgangspunkt til faldende obligationskurser.

 • Kreditrisiko: Kreditrisikoen er relateret til, om obligationsudstederen kan indfri sine gældsforpligtelser.

 • Risikovillig kapital: Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til fx udvikling af nye produkter.

Mangler du stadig svar?

Hvor kan jeg få yderligere hjælp?
Du kan ringe til Kundesupport på 89 89 28 05 døgnet rundt. Eller du kan bruge chatten her på siden på hverdage fra kl. 8-16. Du kan selvfølgelig også ringe til din rådgiver i banken.