Jyske Investeringspleje Basis - Hvad koster det?

ÅOP er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP sammenfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Investeringspleje Basis – der kommer altså ikke yderligere omkostninger.

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Forventet ÅOP ex. moms 0,92% 1,17% 1,38% 1,55% 1,77%
Forventet ÅOP inkl. moms 1,03% 1,32% 1,57% 1,78% 2,02%
ÅOP vil variere fra år til år – blandt andet fordi en del af omkostningerne afhænger af afkastet.

Omkostningsforklaring

Din betaling til Jyske Bank for Jyske Investeringspleje Basis består af to dele: et formueafhængigt honorar og et afkastafhængigt honorar.

Det formueafhængige honorar

Du betaler et formueafhængigt honorar, som er en fast procentdel af aftalens værdi. Honoraret er momspligtigt

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formueafhængigt honorar ekskl. moms 0,25% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70%
Formueafhængigt honorar inkl. moms 0,31% 0,50% 0,63% 0,75% 0,88%

Det afkastafhængige honorar

Du betaler et honorar på 5,00% (ekskl. moms) / 6,25% (inkl. moms) af det eventuelle positive afkast, vi skaber til dig i et kalenderår. Hvis afkastet et år er negativt, betaler du ikke det afkastafhængige honorar. Honoraret er momspligtigt.

Formidlingsprovision
Hvis Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra investeringsforeninger i din aftale om Jyske Investeringspleje Basis, bliver beløbet ubeskåret returneret til din afkastkonto.