Få stor spredning ved at investere sammen med andre

I en investeringsforening går du sammen med andre om at investere.

Specialister overvåger de finansielle markeder og sammensætter en portefølje for hele foreningen. Derfor behøver du ikke selv en stor viden om markederne for at investere gennem en investeringsforening. Omvendt har du heller ikke selv indflydelse på, hvilke værdipapirer du investerer i.

Med et investeringsforeningsbevis kan du investere i aktier og obligationer. Du kan selv med små midler få stor spredning, fordi foreningen investerer i mange forskellige værdipapirer. Dit afkast er derfor ikke udelukkende afhængigt af udviklingen i et enkelt selskab.

Du bør typisk have en investeringshorisont på minimum tre år.

Du får

  • Stor spredning
  • Specialister forvalter investeringen
  • Adgang til markeder, der ellers kan være svære at investere i

Om risiko

En investering i værdipapirer er altid forbundet med en risiko, og du kan derfor risikere at tabe penge. Vi anbefaler, at du tager en snak med din rådgiver i Jyske Bank, inden du investerer. Du kan få hjælp til at lægge en plan, der tager højde for din investeringshorisont og dit forhold til risiko.

Sådan kommer du i gang

  • Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver i Jyske Bank. Din rådgiver hjælper dig med at finde de investeringsforeningsbeviser, der passer til dig, og med at købe dem
  • Du kan også selv købe investeringsbeviser gennem Jyske Netbank og Jyske Mobilbank

Læs mere om Jyske Invest