Er du værge for en voksen med en formue?

Når en voksen kommer under værgemål, skal værgen sørge for at placere en eventuel formue i en forvaltningsafdeling, hvis formuen er større end 75.000 kr. Det gælder også for mindre beløb, hvis der er tale om båndlagt arv eller gave.

Sådan kan du kan investere formuen

Du skal som værge sørge for at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte samt sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Det er dig som værge, som bestemmer, hvilke aktiver – inden for de nærmere fastsatte regler i værgemålsbekendtgørelsen – midler skal anbringes i. I Jyske Forvaltning hjælper vi gerne med råd om investering, således at investeringen kommer til at passe til den person, du er værge for.

Investering i værdipapirer
Du kan som værge investere formuen i værdipapirer inden for værgemålsbekendtgørelsens rammer. 

Du har også mulighed for at give Forvaltningsafdelingen fuldmagt til automatisk at geninvestere udtrukne obligationer og eventuelt afkast.

Som værge kan du inden for rammerne i værgemålsbekendtgørelsen bestemme, hvordan formuen skal investeres. Afkastet kan overføres til en disponibel konto uden for Jyske Forvaltning.

Brug af formuens indtægter

Som værge handler du som udgangspunkt på vegne af personen under værgemål. En formue kan give indtægter i form af renter og afkast, og du må bruge indtægterne til formål, som kommer den person, du er værge for, til gode, fx almindelige udgifter og fritidsinteresser. Du skal have Statsforvaltningens godkendelse til at:

  • erhverve, pantsætte eller afhænde fast ejendom
  • give større gaver, afslå gaver eller give afkald på arv

Du sender en ansøgning om godkendelse til Statsforvaltningen via Jyske Forvaltning, der sørger for at sende ansøgningen videre.

Hent ansøgningsskema

Udbetaling af selve formuen

Jyske Forvaltning må ikke udbetale af formuen, med mindre Statsforvaltningen har givet tilladelse. Du skal sende en ansøgning via Jyske Forvaltning.

Hent ansøgningsskema

Du skal føre regnskab

Hvis du bestyrer indtægter og udgifter uden for Jyske Forvaltning, skal du udarbejde et regnskab - et såkaldt værgemålsregnskab. Dette gælder også for afkastet af evt. gaver uden for Jyske Forvaltning. Du sender regnskabet med dokumentation i form af bilag, udskrifter m.v. til revision i Jyske Forvaltning.

Du har dog mulighed for at blive helt eller delvist fritaget for værgemålsregnskabet, hvis Jyske Forvaltning administrerer indtægterne og udgifterne. Du sender regninger til Jyske Forvaltning til betaling. Hvis der udbetales et lommepengebeløb hver måned til institutionen, skal der aflægges regnskab for dette.

Kontakt Forvaltningsafdelingen