Priser

Der er nogle særlige opgaver og et særligt ansvar forbundet med at være forvaltningsafdeling, og for de opgaver og ansvar opkræver vi forvaltningsprovision.

Forvaltningsprovision
Fast, årlig provision 500 kr.
Til den årlige provision kommer en procentsats af renteafkastet:  
af første 350.000 kr. i kursværdi er procentsatsen af renteafkastet 5 %
af kursværdi mellem 350.000 kr. og 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet 4 %
af kursværdi over 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet 3 %
minimum pr. afregning af renteafkast 5 kr.

Vi udfører desuden en række andre opgaver, som er særlige for kunder i forvaltningsafdeling

Udbetalinger
Legatudbetalinger fra fonde pr. stk. 50 kr.
Udbetaling af bestyrelseshonorarer 50 kr.
Opgørelser og regnskab
Udfærdigelse af regnskab for fonde efter aftale
Udfærdigelse af selvangivelse for fonde 250 kr.
Revidering af værgemålsregnskab pr. stk. 500 kr.
Indberetning
Indberetning til skattevæsenet pr. stk. (legater, bestyrelseshonorarer, selvangivelser m.m.) 50 kr.
Forrentning
Børn og unge til og med 29 år
0-9 stk. Jyske Bank aktier Mindst 10 stk. Jyske Bank Aktier
0,25% p.a. 0,35% p.a.
 
Øvrige kunder
Indestående på kapital konto 0,00% p.a.
Indestående på disponibel konto 0,00% p.a.

Alle priser er inkl. moms.

For ydelser, der ikke fremgår her, gælder Jyske Banks forretningsbetingelser "Jyske Aftaler" og bankens prisbog.