Priser for forvaltningsafdeling (privatkunder)

Der er nogle særlige opgaver og et særligt ansvar forbundet med at være forvaltningsafdeling, og for de opgaver og ansvar opkræver vi forvaltningsprovision.

Forvaltningsprovision

Fast, årlig provision
750 kr.
Til den årlige provision kommer en procentsats af renteafkastet:
af første 350.000 kr. i kursværdi er procentsatsen af renteafkastet
5%
af kursværdi mellem 350.000 kr. og 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet
4%
af kursværdi over 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet
3%

Vi udfører desuden en række andre opgaver, som er særlige for kunder i forvaltningsafdeling.

Værgemålsregnskaber

Revidering af værgemålsregnskaber pr. stk.
500 kr.

Forrentning på Kapitalkonto og Disponibel konto

Børn og unge til og med 29 år1
0,00%
0-250.000 kr.
-0,60%
Over 250.000 kr.
0,01%
0-250.000 kr.
Aktionær i Jyske Bank
-0,50%
Over 250.000 kr.
Aktionær i Jyske Bank
Øvrige kunder
0,00%
0-250.000 kr.
-0,60%
Over 250.000 kr.
1Aktionærfordelen ophører pr. 1. juli 2020. Konti oprettede efter d. 3. marts 2020 vil ikke have mulighed for at få renten for aktionærer i Jyske Bank.
Du får renten for aktionærer, når du har 10 Jyske Bank-aktier (kursværdi ca. 1.800) i depot i Jyske Bank. Aktierne skal være navnenoteret.

Alle priser er inkl. moms.

Renten er variabel. Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.

For ydelser, der ikke fremgår her, gælder Jyske Banks forretningsbetingelser "Jyske Aftaler" og bankens prisliste.