Priser

Der er nogle særlige opgaver og et særligt ansvar forbundet med at være forvaltningsafdeling, og for de opgaver og ansvar opkræver vi forvaltningsprovision.

Forvaltningsprovision

Fast, årlig provision
500 kr.
Til den årlige provision kommer en procentsats af renteafkastet:
af første 350.000 kr. i kursværdi er procentsatsen af renteafkastet
5%
af kursværdi mellem 350.000 kr. og 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet
4%
af kursværdi over 1 mio. kr. er procentsatsen af renteafkastet
3%

Vi udfører desuden en række andre opgaver, som er særlige for kunder i forvaltningsafdeling.

Udbetalinger

Legatudbetalinger fra fonde pr. stk.
50 kr.
Udbetaling af bestyrelseshonorarer
50 kr.

Opgørelser og Regnskab

Udfærdigelse af regnskab for fonde
efter aftale
Udfærdigelse af selvangivelse for fonde
250 kr.
Revidering af værgemålsregnskab pr. stk.
500 kr.

Indberetning

Indberetning til skattevæsenet pr. stk. (legater, bestyrelseshonorarer, selvangivelser m.m.)
50 kr.

Forrentning

Børn og unge til og med 29 år
0-9 stk. Jyske Bank aktier
Mindst 10 stk. Jyske Bank Aktier
0,00% p.a.
0,01% p.a.
Øvrige kunder
Indestående på kapital konto
0,00% p.a.
Indestående på disponibel konto
0,00% p.a.

Alle priser er inkl. moms.

Rente tilskrives ultimo hvert år. Rente under 5 kr. tilskrives ikke.

For ydelser, der ikke fremgår her, gælder Jyske Banks forretningsbetingelser "Jyske Aftaler" og bankens prisbog.