Formularer

Find den formular, du skal bruge
Når du skal indlevere kapital til forvaltning. Forvaltningsmeddelelse [PDF]
Når du skal føre regnskab for voksne under værgemål. Værgemålsregnskab for personer under værgemål [PDF]
Vejledning [PDF]
Når du skal føre regnskab for værgemål for børn under 18 år (kun ved indkomst over 60.000 kr). Værgemålsregnskab for mindreårige (under 18 år) [PDF]
Vejledning [PDF]
Når du opretter et værgemål for en person. Værgemålsanmodning
Når du vil søge om udbetaling af en formue. Værgemål, udbetaling af formue
Når du skal indsende en fortegnelse over aktiver og passiver i værgemålets formue. Fortegnelse over aktiver og passiver