Er du værge for et barn med en formue?

Når børn under 18 år modtager en forsikringserstatning eller arver et beløb over 75.000 kr., kræver loven, at du som værge placerer pengene i en godkendt forvaltningsafdeling. Det gælder også mindre beløb, som er båndlagte.

Hvem er værge for en mindreårig?

Har du forældremyndigheden over et barn, er du også barnets værge. Har I fælles forældremyndighed, er begge forældre normalt værger. I handler sammen på barnets vegne, men I kan give hinanden fuldmagt til at handle alene.

Værgens opgaver

Når du er værge for et barn, skal du:

  • sørge for, at indtægterne kun bruges til fordel for barnet
  • sørge for, at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte
  • udarbejde regnskab, hvis indtægterne overstiger 60.000 kr.

Sådan kan du anbringe barnets formue

Frem til 2008 var det normalt at investere pengene i værdipapirer, men finanskrisen har gjort både kunder og forvaltere mere forsigtige. Mange vælger derfor at placere pengene på en almindelig indlånskonto, men børnenes formue kan også investeres i værdipapirer eller placeres på konti med en højere rente.

Investering i værdipapirer
Du kan som værge investere formuen i værdipapirer inden for værgemålsbekendtgørelsens rammer. 

Du har også mulighed for at give Forvaltningsafdelingen fuldmagt  til automatisk at geninvestere udtrukne obligationer og eventuelt afkast. Afkastet kan overføres til din eller barnets disponible saldo.

Brug af formuens indtægter

En formue kan give indtægter i form af renter og afkast. Du har ret til at bruge barnets penge, så det kommer barnet til gode.

Udbetaling af selve formuen

Forvaltningsafdelingen må ikke udbetale af formuen uden Statsforvaltningens tilladelse. Derfor skal du ansøge om udbetaling i Statsforvaltningen. Ansøgningsblanketten skal sendes via Forvaltningsafdelingen. Læs mere i værgevejledningen. 

Hent ansøgningsskema

Du skal føre regnskab

Modtager du som værge indtægter for et barn, skal du føre et såkaldt værgemålsregnskab over hvordan pengene bruges. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet kan fx indeholde udbetalt afkast af en formue, som er placeret i Forvaltningsafdelingen, børnepension, forsikringsydelser, børnetilskud og børnebidrag.

Du skal ikke indsende et regnskab, hvis disse tre betingelser er opfyldt:

  • Barnets samlede årlige indtægter overstiger ikke 60.000 kr.
  • Det er barnets far eller mor eller begge, der er værge
  • Barnet bor hos den ene eller begge forældre.

Kontakt Forvaltningsafdelingen