Ejer du en båndlagt arv eller gave?

Når en arv eller en pengegave er båndlagt, kan du som ejer ikke råde over pengene. Derimod kan du normalt frit bruge afkastet fra fx renter. En kreditor kan heller ikke få dækning for sine krav i de båndlagte penge, så længe ejeren lever. En båndlæggelse kan være tidsbegrænset eller for livstid.

Kan du investere en båndlagt formue?

Som ejer af formuen kan du selv bestemme, hvordan du vil investere pengene, så længe du holder dig inden for reglerne for anbringelse af myndiges båndlagte arv. 

Frem til 2008 var det normalt at investere pengene i værdipapirer, men finanskrisen har gjort både kunder og forvaltere mere forsigtige. Mange vælger derfor at placere pengene på en almindelig indlånskonto, men formuen kan også investeres i værdipapirer.

Investering i værdipapirer
Du har også mulighed for at afgive fuldmagt til Forvaltningsafdelingen til at geninvestere udtrukne obligationer og eventuelt afkast. Afkastet kan overføres til din disponible konto uden for Forvaltningsafdelingen.

Vil du have formuen frigivet?

Så skal du søge tilladelse fra statsforvaltningen, når der er tale om båndlagt arv, eller Civilstyrelsen, når der er tale om en båndlagt gave.

Kontakt Forvaltningsafdelingen