Formueforvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling

Kender du heller ikke forvaltningsloven? Har du en formue, eller er du værge for én med en formue, som kræver forvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling?

Jyske Bank er godkendt af Justitsministeriet til at forvalte penge for børn og unge under 18 år og voksne under værgemål. Desuden forvalter vi båndlagt arv og gaver og formuer for ikke-erhvervsdrivende fonde.

En af Forvaltningsafdelingens fornemste opgaver som kapitalforvalter er at få formuen – uanset størrelsen – til at vokse, og at sørge for, at formuen altid kommer ejeren til gode.


Sådan kan vi hjælpe

Børn

Er du værge for et barn?

Forvaltning af børns formuer

Båndlagt arv eller gave

Ejer du en båndlagt arv eller gave?

Forvaltning af båndlagte midler

Voksne

Er du værge for en voksen?

Forvaltning af umyndiges formuer

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Sidder du i bestyrelsen for en fond? 

Forvaltning af fondes midler