Jyske Private Banking Formuepleje – hvad koster det?

Dine samlede omkostninger for din aftale om Jyske Private Banking Formuepleje består af to dele: serviceomkostninger og producentomkostninger.

Der vil i din aftale om Jyske Private Banking Formuepleje ikke være yderligere omkostninger, som ikke er omfattet af disse to dele.

Vi viser omkostningerne for at investere i Jyske Private Banking Formuepleje ved hjælp af nøgletallet ÅOP. Alle satserne, du ser nedenfor i tabellerne, er derved udtryk for de årlige omkostninger som en procentdel af din investeringssum.

Serviceomkostningerne

Du betaler Jyske Bank et honorar for pleje af dine investeringer i Jyske Private Banking Formuepleje. Du betaler en kombination af et honorar, som afhænger af formuens størrelse, samt et honorar, der afhænger af hvor stort afkast, vi skaber til dig.

Det formueafhængige honorar til Jyske Bank er en momspligtigt betaling og udgør fast procentdel af aftalens værdi. Honoraret ses i tabellen nedenfor.

Formueafhængigt honorar Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Op til 5 mio. kr. 0,31%* 0,50%* 0,63%* 0,75%* 0,88%*
5-10 mio. kr. 0,25%* 0,38%* 0,50%* 0,63%* 0,75%*
10-25 mio. kr. 0,19%* 0,25%* 0,38%* 0,50%* 0,63%*
Over 25 mio. kr. 0,06%* 0,13%* 0,19%* 0,25%* 0,31%*

Alle satserne er vist inkl. moms (25%).

Hertil kommer det afkastafhængigt honorar, som udgør 6,25% (inkl. moms) af porteføljens positive afkast i et kalenderår. Det betyder i praksis, at hvis der et år opnås et afkast på 100 kr., så giver du afkald på 6,25 kr. af dit afkast. Hvis afkastet et år er negativt, betaler du i det kalenderår ikke afkastafhængige honorar til Jyske Bank. Også det afkastafhængige honorar er momspligtigt.

Mere om serviceomkostninger

Hvis du ikke er tilhænger af at skulle give afkald på en del af dit afkast, tilbyder vi også, at du udelukkende betaler et formueafhængige honorar til Jyske Bank. I dette tilfælde vil det formueafhængige honorar til gengæld være lidt større. Du kan se honoraret i tabellen nedenfor.

Formueafhængigt honorar Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Op til 5 mio. kr. 0,56% 0,79% 0,95% 1,11% 1,28%
5-10 mio. kr. 0,50% 0,66% 0,83% 0,99% 1,15%
10-25 mio. kr. 0,44% 0,54% 0,70% 0,86% 1,03%
Over 25 mio. kr. 0,31% 0,41% 0,51% 0,61% 0,71%
Alle satserne er vist inkl. moms (25%)

Producentomkostningerne

Producentomkostningerne dækker over de omkostninger, der fragår de anvendte investeringsbevisers værdi som følge af de omkostninger, udstederne af investeringsbeviserne har. Producentomkostningerne afhænger af, hvilken variant af Jyske Private Banking Formuepleje du har valgt.

Når vi oplyser størrelsen af producentomkostningerne, er den baseret på den aktuelle porteføljesammensætning i Jyske Private Banking Formuepleje. Niveauet vil variere i forbindelse med, at investeringsspecialisterne, som styrer investeringerne i Jyske Private Banking Formuepleje, løbende tilpasser porteføljen. Du kan altid orientere dig om det aktuelle producentomkostningsniveau her på siden.

Producentomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formuepleje uden alternativer 0,56% 0,63% 0,69% 0,75% 0,85%
Formuepleje med alternativer 0,56% 0,63% 0,68% 0,75% 0,88%
Formuepleje VSO 0,54% 0,56% 0,60% 0,63% 0,71%

Opdateret 04.05.2021

Detaljer om producentomkostningerne

Formuepleje uden alternativer

Producentomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,58% 0,71% 0,82% 0,89% 1,01%
Returneret formidlingsprovision -0,23% -0,28% -0,31% -0,31% -0,33%
Handelsomkostninger 0,17% 0,16% 0,14% 0,13% 0,13%
Afkastafhængigt honorar (i fondene) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Opdateret den 04.05.2021

Formuepleje med alternativer

Producentomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,58% 0,71% 0,81% 0,89% 1,04%
Returneret formidlingsprovision -0,23% -0,28% -0,31% -0,31% -0,33%
Handelsomkostninger 0,17% 0,16% 0,14% 0,13% 0,14%
Afkastafhængigt honorar (i fondene) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Opdateret den 04.05.2021

Formuepleje VSO

Producentomkostninger Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Indtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Udtrædelsesomkostninger 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02%
Samlede administrationsomkostninger 0,85% 0,86% 0,87% 0,90% 0,96%
Returneret formidlingsprovision -0,46% -0,42% -0,39% -0,38% -0,37%
Handelsomkostninger 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09%
Afkastafhængigt honorar (i fondene) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Opdateret den 04.05.2021

Opdateret 04.05.2018

Ind- og udtrædelsesomkostninger: Når du køber eller sælger beviser, afholdes der i investeringsbeviserne nogle omkostninger for at få handlet de nødvendige værdipapirer. Disse er engangsomkostninger – dvs. du afholder kun disse omkostninger én gang (pr. køb eller salg). Når vi medregner ind- og udtrædelsesomkostningerne i ÅOP’en, så antager vi, at du ejer dine beviser i 7 år. Hvis du ejer dine beviser kortere end 7 år, så vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde, hvis du ejer dine beviser længere end 7 år.

Administrationsomkostninger: Investeringsbevisernes administrationsomkostning er et udtryk for, hvor store omkostninger de anvendte investeringsforeninger har ved løbende at administrere din investering. Administrationsomkostningerne dækker bl.a. over aflønning af medarbejdere, husleje, IT-udstyr. Administrationsomkostningerne omfatter også den formidlingsprovision, som sendes videre til Jyske Bank fra udstederen af investeringsbeviset (se nedenfor). Administrationsomkostningerne er løbende omkostninger – dvs. du afholder disse omkostninger hvert år, så længe du ejer dine beviser. Administrationsomkostningerne er baseret på det seneste års omkostninger.

Formidlingsprovision: Jyske Bank kan modtage formidlingsprovision fra nogle af de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen er normalt en betaling til banken for at have rådgivet dig om dine investeringsbeviser, men når du har en aftale om Jyske Private Banking Formuepleje, så betaler du i forvejen for rådgivningen via serviceomkostningerne. Banken skal naturligvis ikke modtage betaling for den samme ydelse to gange og derfor returneres den formidlingsprovision, som Jyske Bank måtte modtage, ubeskåret og umiddelbart efter modtagelsen til din afkastkonto og vil efterfølgende blive geninvesteret i overensstemmelse med reglerne for nye indskud.

Handelsomkostninger: Som et led i den løbende pleje af din investering, så afholder der i investeringsbeviserne nogle handelsomkostninger, når investeringsspecialisterne handler værdipapirer. Handelsomkostningerne er baseret på det gennemsnitlige handelsomkostningsniveau for de seneste 3 år.

Afkastafhængigt honorar (i fondene): I nogle investeringsbeviser betales der et afkastafhængigt honorar til producenten af investeringsbeviset, hvor du giver afkald på en andel af det positive afkast, som evt. skabes i investeringsbeviset. Det vil dog ikke være ofte, at denne type beviser anvendes i Jyske Private Banking Formuepleje. Dette honorar skal ikke forveksles med det afkastafhængige honorar, som betales direkte til Jyske Bank.


Du kan altid henvende dig til din Private Banking rådgiver og få oplyst den samlede pris for din eksisterende aftale, eller hvis du overvejer at oprette en aftale om Jyske Private Banking Formuepleje.

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Private Banking Formuepleje.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Serviceomkostningerne opkræves direkte på din afkastkonto.
  • Producentomkostningerne opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning af disse omkostninger på din afkastkonto.
  • Omkostningsprocenterne er beregnet ud fra en forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du har en kortere holdeperiode, vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde lidt, hvis din holdeperiode er kortere – der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Hvis Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser, så returneres denne formidlingsprovision ubeskåret og umiddelbart efter modtagelsen til din afkastkonto og vil efterfølgende blive geninvesteret i overensstemmelse med reglerne for nye indskud. Det refunderede beløb er skattepligtigt efter gældende skatteregler.

Læs mere om at investere med Jyske Private Banking Formuepleje