Mand peger på grafkurve (dekoration)

Jyske Private Banking Formuepleje - professionel pleje af din formue

Tryghed og frihed

Som private banking-kunde har du adgang til professionel pleje af din formue. Din rådgiver tænker i helheder omkring dig og dine investeringer og finder løsninger med afsæt i dine behov og ønsker. Målet er tryghed og frihed til at leve det gode liv.

Med Jyske Private Banking Formuepleje investerer specialister for dig via fuldmagt, og du kan løbende følge din investering.

Kontakt mig

Enkelt og fleksibelt

 • Investeringsspecialister overvåger og plejer din formue via fuldmagt
 • Du får et skræddersyet overblik i din netbank
 • Du kan løbende indskyde mere eller trække penge ud
 • Du kan geninvestere udbyttet eller få det udbetalt
 • Du kan vælge mellem to simple prismodeller

Jyske Banks specialister plejer investeringen

De finansielle markeder bliver stadig mere komplekse, mange faktorer er i spil, og spillereglerne ændres hurtigt. Derfor kræver det både tid og ekspertise at investere aktivt og udnytte de muligheder, markederne giver.

Alt det klarer Jyske Banks investeringsspecialister for dig ved at investere på dine vegne via fuldmagt. Jyske Private Banking Formuepleje har fleksible rammer og kan omstille sig, når markederne gør – inden for risikoprofilen.

Skaktræk


Stordrift og risikospredning

Som enkeltinvestor er det svært at opnå tilstrækkelig stor spredning i sin portefølje, fordi omkostningerne oftest vil blive for store, eller adgangen til markedet er begrænset. Med Jyske Private Banking Formuepleje anbringer vi dine penge i værdipapirer, hvor vi investerer for mange investorer på én gang. Derfor kan vi investere omkostningseffektivt i et stort antal værdipapirer spredt ud over verden, aktivklasser, sektorer osv.

Risikoen for tab på porteføljeniveau mindskes også, når der investeres i et stort antal værdipapirer, da afkastet ikke afhænger af, hvordan det går i nogle få virksomheder eller på nogle få markeder.

I Jyske Formuepleje investeres der i individuelle værdipapirer som aktier, forskellige typer af obligationer, investeringsforeninger og alternative investeringer. Du bestemmer selv, om der skal investeres i alternative investeringer.


Investering, der passer til dig

Det er vigtigt for os, at du får den rette investeringsløsning, og du kan forvente en grundig investeringsrådgivning. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor tegner du og din rådgiver din personlige risikoprofil. Med udgangspunkt i din profil finder I en løsning, der matcher dine mål og behov, og du får investeringen gennemgået.

Fem risikoprofiler

 • Din risikoprofil
  Din risikoprofil opsummerer din holdning til, hvilken risiko du ønsker at påtage dig med din investering. Vi anvender fem forskellige profiler i Jyske Bank.
 • Rundt om dine investeringer
  Du og din rådgiver vil blandt andet tale om, hvilke mål du har med din investering, hvilke behov der skal dækkes, og hvilken skattesituation du er i.
 • Den bedste løsning til dig
  Din rådgiver anbefaler en investeringsløsning på baggrund af risikoprofil, mål og behov. I taler løsningen grundigt igennem, så du kender investeringen og er tryg i dit valg.
 • Løbende opfølgning
  Du og din rådgiver vil i fællesskab løbende følge op på din investeringsløsning, så den lever op til dine behov og din aktuelle situation.
 • Følg med i udviklingen
  Selvom du afgiver fuldmagt til Jyske Banks specialister, kan du løbende følge med i udviklingen af din investering. I din netbank har du et overblik over investeringen, og du kan se korte tv-indslag, læse afkastrapporter og markedskommentarer. Du får også fondsnotaer, hver gang vi lægger investeringen om, så du kan følge med i alle ændringer.
 • Tilpas din løsning løbende
  Du kan nemt skyde flere penge ind eller trække penge ud, så længe du ikke kommer under 200.000 kr. og så længe du flytter mindst 25.000 kr. ad gangen. Du kan også skifte risikoprofil uden omkostninger.

Sådan er risikoen

Investering indebærer risiko. Værdien af enhver investering kan gå op og ned – og falde til nul. Men markedernes belønning for at løbe en risiko er muligheden for en bedre forrentning af pengene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afkast og risiko hænger sammen. En forventning om et højere afkast indebærer en accept af en højere risiko.

Det handler derfor om at finde den rette balance mellem risiko og afkastpotentiale, når man vil investere. Den bedste måde at finde det rigtige risikoniveau for dig er at tage en snak med din investeringsrådgiver i Jyske Bank.


Se også

Hør mere om Jyske Private Banking Formuepleje