SEPA Direct Debit

Ligesom Danmark har et betalingssystem til automatisk betaling af regninger, så har euro-landene også deres system - det hedder SEPA Direct Debit. Du kan benytte SEPA, hvis du har brug for løbende at betale regninger i euro. Som virksomhed kan du også benytte Sepa Direct Debit som betalingsmodtager.

Hvad er SEPA Direct Debit?

SEPA Direct Debit er en betalingsaftale mellem en betaler og en betalingsmodtager. De respektive banker udfører betalingen efter bestilling fra betalingsmodtageren. Forud vil betaleren og betalingsmodtageren have indgået aftale med sin bank om anvendelse af SEPA Direct Debit.

SEPA Direct Debit kan bruges i EU og i SEPA medlemslandene Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz. 

Sådan gør du

Betalingsmodtager

For at kunne anvende Sepa Direct Debit som kreditor, skal du oprette en kreditoraftale med banken og Nets. 
Kontakt din rådgiver, hvis du vil oprette dig som kreditor.

Betaler

For at bruge Sepa Direct Debit som betaler, skal du blot have Jyske Netbank Erhverv. 
Din betalingsmodtager skal også være oprettet som kreditor. Oftest vil det fremgå af betalingsbetingelser, fakturaer el. lign.