Standardiseret information om Jyske Billån

Jyske Billån er et simpelt produkt med standardiseret information, som udbydes uden rådgivning.

Vi har vurderet, at Jyske Billån er et simpelt produkt med standardiseret information, som kan udbydes uden rådgivning, fordi risikoen og kompleksiteten ved produktet er lav, og fordi der er få valgmuligheder.

Når vi udbyder simple produkter uden rådgivning, er vi forpligtede til at give dig nogle standardiserede informationer om produktet.

Hvis du i stedet ønsker rådgivning om din økonomi, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

Information om produktet

Jyske Billån ydes af Jyske Finans, som er et helejet datterselskab af Jyske Bank. Det er en forudsætning for at få Jyske Billån, at du er kunde i Jyske Bank.

Når du ansøger om et Jyske Billån, foretager vi en lovpligtig kreditvurdering og kreditværdighedsvurdering af dig til afklaring af, om din økonomi passer til det ansøgte lån. Du bliver i den forbindelse bedt om at afgive oplysninger om din økonomi og identitet. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke lave en vurdering, og du kan ikke få lånet.

Jyske Billån ydes til køb af bil. Det er et krav, at bilen købes hos en dansk forhandler. Der skal etableres pant i bilen til sikkerhed for lånet i form af et tinglyst skadesløsbrev. Det er et krav for at få Jyske Billån, at der tegnes kaskoforsikring på den finansierede bil, som opretholdes i hele lånets løbetid.

Når du optager et Jyske Billån, skal du lægge en udbetaling på mindst 10 % af købesummen. Udbetalingen kan lægges helt eller delvist som friværdien i en bil, som forhandleren tager i bytte i forbindelse med dit køb. Der skal indsendes kopi af slutseddel til dokumentation for handlen og den oplyste pris, herunder værdien af en eventuel byttebil. Selvom friværdien i en eventuel byttebil er større end 10 % af prisen på den nye bil, kan et Jyske Billån ikke være større end nettokøbesummen ifølge slutsedlen.

Jyske Billån skal afvikles over højst 96 måneder.

Jyske Billån forrentes løbende. Renten er variabel, og den aktuelle rentesats følger af prislisten. Ved indgåelse af en aftale om Jyske Billån beregnes et etableringsgebyr som fremgår af prislisten, og som indgår i det samlede kreditbeløb og afvikles som en del af lånet. Herudover kan der tilskrives løbende gebyrer i henhold til prislisten.

Fordele og ulemper

Når du optager et lån med variabel rente, bærer du risikoen for, at renten stiger i lånets løbetid. Hvis renten stiger inden lånet er tilbagebetalt, vil det medføre, at den månedlige ydelse stiger. Långiver kan dog vælge at løbetiden i stedet forlænges, hvilket betyder, at det vil tage længere tid at afvikle lånet end oprindeligt aftalt. Hvis renten falder, vil du til gengæld opnå fordelen ved lavere ydelse eller kortere tilbagebetalingstid.

Når du optager et billån, skal du betale lånet tilbage som aftalt. Hvis bilen falder hurtigere i pris end lånet afvikles, kan du risikere, at du skylder mere på lånet end bilen er værd, hvis du på et tidspunkt ønsker at sælge den. Til gengæld ejer du bilen, og hvis den er mere værd end restgælden, så tilhører den overskydende værdi dig. Du kan imødegå risikoen for, at gælden er større end bilens værdi ved at lægge en større udbetaling og/eller afvikle lånet over kortere tid. Du har også altid ret til at indfri lånet helt eller delvist før tid.

Hvis bilen bliver stjålet eller totalskadet, skal du stadig betale lånet. Denne risiko imødegås ved at tegne kaskoforsikring, som er et krav for at få lånet.

Alternativer

Hvis du har et stort indestående i banken, kan du anvende det til køb af bilen. Enten ved at betale bilen eller ved at aftale med din rådgiver, at der oprettes en mindre kredit til bilkøbet på din totalkonto. Dette alternativ forudsætter sædvanlig kreditgodkendelse i Banken.

Hvis du har friværdi i din bolig, kan du måske optage lån i friværdien eller omlægge og/eller forhøje et eksisterende lån og anvende provenuet derfra til bilkøbet. Dette alternativ forudsætter ligeledes en sædvanlig kreditgodkendelse i Banken og/eller dit realkreditinstitut.

Hvis du ikke ønsker at bære risikoen for værdiudviklingen på bilen, kan du overveje at privatlease. Du kan læse mere om dette og se tilbud på de biler vi tilbyder som privatleasing på www.privatleasing.dk