Analysér din investering

Og få et bud på, om den kan forbedres

  • Er dine investeringer optimalt spredt?
  • Udjævner eller øger dine investeringer hinanden?
  • Ønsker du at optimere dit afkast samtidig med, at du minimerer din risiko?

Prøv vores investeringsvejviser, og få tilsendt en personlig analyse til din mailboks. 

Værktøjet er et af de redskaber, som vi benytter i Jyske Investeringspartner.

Sådan gør du

Marker på risikoslideren hvor høj en risiko, du vil indgå. Vælg derefter, om du vil indtaste din egen portefølje med det samme, eller om du vil starte ud med en demo portefølje.

Bemærk, at du under hele analysen kan ændre på dit risikovalg og dermed se konsekvenserne ved at påtage sig mere eller mindre risiko.

Analysens fundament

Analysen tager udgangspunkt i Harry Markowitz prisvindende porteføljeteori. Hans arbejde har påvist, at man via optimal spredning kan opnå et højere forventet afkast ved en lavere risiko. Professionelle fundmanagere har i mange år anvendt Markowitz's teori, og nu har du også muligheden.

Få individuel rådgivning i Jyske Bank

Har du minimum 2 millioner til investering? Så har du mulighed for at få adgang til Jyske Banks avancerede optimeringsværktøj, som værktøjet på siden her blot er en forsmag på. Sammen med en investeringsrådgiver giver det indsigt i muligheder og konsekvenser, og resultatet er en anbefaling og et overblik, der sætter nye standarder for investeringsrådgivning. 

Bliv klogere på Jyske Investeringspartner