Når dit fokus er, at formuen skal bruges

Grafik med indkøbskurvNår du for alvor skal til at bruge af din formue, så sikrer vi, at du selv sidder i førersædet. Og vi er klar med rådgivning, der hjælper dig med at navigere, så du kan udleve dine drømme og planer. Fra bolig i udlandet til rejser eller realisering af projekter, der har ventet i skuffen.

I denne fase handler optimering af formuen i høj grad om at bruge pengene i den rigtige rækkefølge, og her guider vi dig rundt i regler, love og muligheder – så din formue står stærkest og holder længst. Det gælder også om at optimere den del af formuen, du planlægger at give videre til næste generation.

Vil du skifte fokus?
Min formue skal vokse  |  Min formue skal beskyttes

Bliv kontaktet om Jyske Private BankingUndgå at snyde dig selv – læg en formueplan

Inden du starter med at bruge din formue, så skal du vide, at man kan tjene penge på at lave en formueplan. Her er et eksempel på den samlede udbetaling, hvis man har 1 mio. kr. på sin ratepension med en forrentning på 5 %:

  • Udbetaling over 10 år: 1.295.000 kr.
  • Udbetaling over 20 år: 1.605.000 kr.

Her tjener du altså 310.000 kr. blot ved at lægge en plan. (Beregningen er før beregning af skat, samt uden evt. omkostninger.)

Din formueplan skal sikre, at dine ønsker og behov for seniortilværelsen kan opfyldes. Og den skal give dig størst muligt udbytte af din formue. Det handler bl.a. om at få lagt den rigtige hæverækkefølge.

Planen skal indeholde dine ønsker i forhold til bolig, rejser, oplevelser, feriebolig – ja, alle de tanker og ønsker, du har. Som en vigtig del i arbejdet med din formue, tænker vi mange år frem og forholder os til dine langtidsplaner – og hvis dine planer ændrer sig, så tilpasser vi formueplanen sammen.

Hvad er en formueplan?

 

Støt velgørenhed – så er der mere til dine arvinger

Ved at støtte en velgørende forening via den særlige 30 %-regel kan du samtidig sikre dine arvinger en større del af arven. En fordelagtig løsning, hvis du har arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. – fx niecer eller nevøer.

Med 30 %-reglen testamenterer du 30 % af din formue til en eller flere velgørende foreninger på betingelse af, at foreningen betaler de øvrige arvingers bo- og tillægsboafgifter. De øvrige arvinger modtager så 70 % af formuen uden at skulle betale afgift. En god aftale for alle. Reglerne fremgår af Boafgiftsloven §3, stk. 2.

Eksempel med et dødsbo på 1 million kr. og bundfradrag på 312.500 kr. (2022):
Der testamenteres 100 % til en niece, som så vil modtage godt 670.000 kroner, når alle afgifter er betalt. Testamenteres der i stedet 30 % til en velgørende organisation efter 30 %-reglen – og 70 % til niecen – så bliver der netto ca. 80.000 kr. til organisationen og 700.000 kr. til niecen.

Obs. Den velgørende organisation skal være fritaget for at betale bo- og tillægsboafgifter af arv. Listen over godkendte organisationer kan ses på skat.dk.

Tænk velgørenhed med i testamentet

Kan du også spare tusindvis af kroner?

Når dine børn arver dig, så betaler de 15 % i afgift af arven ud over bundgrænsen. Så, måske skal du overveje at benytte muligheden for at give 69.500 kr. til dit barn hvert år. Helt afgiftsfrit. Det sparer på skatten – og du oplever selv glæden ved at give. Her har du et eksempel:

Søren og Mette har 3 børn og 6 børnebørn, og vælger at de begge går all in på afgiftsfri gaver. De giver altså hver 69.500 kr. til alle børn og alle børnebørn. Det bringer det samlede gavebeløb op på 1.251.000 kr.

Den sparede afgift i dette eksempel er altså 1.251.000 kr. x 15 % afgift = 187.650 kr. hvert år gaverne gives. (Beregningen tager ikke højde for bundfradrag.)

Og faktisk kan Søren og Mette spare endnu mere ved også at give svigerbørnene afgiftsfri gaver (her er grænsen dog 24.300 kr.)

De brugte satser er fra 2022.

Arveafgift – hvad koster det at arve?

 


Bliv klogere på mulighederne