Hvordan udfylder jeg mine helbredsoplysninger?

Både netbanken og mobilbanken giver dig mulighed for at blive sendt til Letpension, hvor du kan afgive helbredsoplysninger.

Jyske Bank samarbejder med Letpension om livs- og sundhedsforsikringer, og oplysningerne kan kun ses af forsikringsselskabet og ikke af banken eller din rådgiver.

Har du endnu ikke netbank eller mobilbank, kan du benytte www.letportal.dk. Din rådgiver giver dig adgang.

Vigtigt: Din rådgiver må ikke hjælpe dig med at besvare spørgsmålene eller vide, hvad du svarer. Alt hvad du oplyser, forbliver mellem dig og Letpension. Din rådgiver får kun at vide, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig.

I tvivl om du bruger den nye eller den gamle netbank? Sådan ser du forskel

Sådan gør du i mobilbanken eller den nye netbank

 1. Log ind på sædvanlig vis (vejledning)
 2. I menuen vælger du "Pension"
 3. Nederst følger du linket "Udfyld dine helbredsoplysninger"
 4. Godkend med MitID
 5. Følg vejledningen "Sådan gør du hos Letpension" nedenfor

Sådan gør du i den gamle netbank

 1. Log på Jyske Netbank med MitID (vejledning)
 2. Tryk på ”Pension og forsikring” i menuen til venstre og vælg underpunktet ”Letpension”
 3. Tryk på knappen "Klik her" for at blive viderestillet til Letpension. Godkend med MitID
 4. Tryk på knappen ”Du kan nu åbne Letpension i en ny fane”
 5. Følg vejledningen "Sådan gør du hos Letpension" nedenfor

Sådan gør du hos Letpension

 1. Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”Tilknyt CPR” for at knytte det til dit MitID. Bemærk: Du skal kun gøre dette første gang, du logger på.
 2. Tryk på ”Din side” i menuen øverst til højre og vælg menupunktet ”Helbred”
 3. Læs introduktionen og tryk på knappen ”Gå til spørgeskema”
 4. Udfyld spørgeskemaet (se nedenfor) og bekræft dine oplysninger.

Sådan svarer du på spørgsmålene om dit helbred

Det er vigtigt, at du svarer så præcist som muligt på de spørgsmål, Letpension stiller. Når du er færdig med at svare på et spørgsmål, trykker du på ”Næste” for at komme videre.

Du kan vende tilbage til et spørgsmål ved at trykke på nummeret på spørgsmålet eller ved at bruge knapperne ”Forrige” eller ”Næste”. Knappen til det spørgsmål, du er ved at besvare, er blå, og den bliver grøn, når du har besvaret spørgsmålet og går videre. Spørgsmål, du mangler at besvare, er angivet med en orange knap.

I nogle tilfælde bliver du bedt om at svare på uddybende spørgsmål om den enkelte sygdom. Det kan for eksempel være om behandling, symptomer, varighed eller lignende.

Når du har svaret på samtlige spørgsmål, trykker du på ”Næste”, og du bliver nu bedt om at tjekke din besvarelse igennem en sidste gang, inden den bliver sendt til Letpension.

Er der noget, du gerne vil tilføje eller ændre, har du mulighed for at komme tilbage til besvarelsen og lave de ønskede ændringer. Derefter bliver du bedt om at give samtykke til, at Letpension må udveksle oplysninger med dit pengeinstitut om, hvilke forsikringer du kan købe.

Når du har bekræftet dine oplysninger, modtager du en bekræftelse. Du kan herefter lukke fanen, og du er klar til at holde møde med din rådgiver.

Vigtigt

Sker der ændringer i din helbredstilstand, inden du indgår en skriftlig aftale med Jyske Bank om forsikringer i Letpension, skal du straks svare på spørgsmålene om dit helbred igen. Derfor skal du i så fald kontakte din rådgiver.

Gør du ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke dækker, hvis du en dag får brug for den. Dit pengeinstitut får aldrig oplysningerne om dit helbred at se, da det er fortrolige oplysninger mellem dig, Letpension og PFA Pension. Når du har givet samtykke, trykker du igen på ”Næste”, og du skal nu bekræfte dine oplysninger.