Jyske Private Banking Formuepleje – hvad koster det?

Din pris for Jyske Private Banking Formuepleje sammenfatter vi i nøgletallet ÅOP. ÅOP er den årlige omkostning opgjort som en procentdel af din investeringssum. ÅOP omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Private Banking Formuepleje – der kommer altså ingen yderligere omkostninger.

ÅOP på din Jyske Private Banking Formuepleje aftale afhænger af, hvor stor formue du investerer i løsningen. Nedenfor er vist ÅOP for nogle forskellige formuestørrelser.

ÅOP - Jyske Private Banking Formuepleje (inkl. moms) Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
ÅOP (inkl. moms) v/ 2,5 mio. kr. 0,92% 1,24% 1,49% 1,76% 2,04%
ÅOP (inkl. moms) v/ 9 mio. kr.. 0,89% 1,18% 1,43% 1,70% 1,98%
ÅOP (inkl. moms) v/ 17 mio. kr. 0,85% 1,10% 1,35% 1,62% 1,90%
Bemærk: først gældende fra d. 01.07.2017

Beregningen af ÅOP på Jyske Private Banking Formuepleje omfatter:

  • Omkostningerne i de anvendte værdipapirer og investeringsbeviser.
  • Betaling til Jyske Bank for pleje af dit depot (du kan vælge mellem to prismodeller – se nedenfor)

Der er ikke yderligere omkostninger: Du betaler altså ikke kurtage for de handler, der gennemføres eller depotgebyrer for opbevaringen af værdipapirerne. Hertil kommer, at hvis Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsforeninger, så vil denne provision blive refunderet ubeskåret til dig.

Prismodeller

Du betaler Jyske Bank for at pleje din investering. Med Jyske Private Banking Formuepleje kan du vælge mellem to prismodeller.

Prismodel 1 - Formueafhængigt og afkastafhængigt honorar

Her betaler du en kombination af et honorar, som afhænger af formuens størrelse samt et honorar, der afhænger af, hvor stort afkast, vi skaber til dig.

Det formueafhængige honorar ses i tabellen nedenfor.

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Op til 5 mio. kr. 0,31%* 0,50%* 0,63%* 0,75%* 0,88%*
5-10 mio. kr. 0,25%* 0,38%* 0,50%* 0,63%* 0,75%*
10-25 mio. kr. 0,19%* 0,25%* 0,38%* 0,50%* 0,63%*
Over 25 mio. kr. 0,06%* 0,13%* 0,19%* 0,25%* 0,31%*
* + afkastafhængigt honorar

Det afkastafhængigt honorar er 6,25% af porteføljens positive afkast i et kalenderår.

Alle satserne er vist inkl. moms (25%).

Prismodel 2 - Formueafhængigt honorar

Her betaler du udelukkende et honorar, som afhænger af formuens størrelse.

  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Op til 5 mio. kr. 0,56% 0,79% 0,95% 1,11% 1,28%
5-10 mio. kr. 0,50% 0,66% 0,83% 0,99% 1,15%
10-25 mio. kr. 0,44% 0,54% 0,70% 0,86% 1,03%
Over 25 mio. kr. 0,31% 0,41% 0,51% 0,61% 0,71%

Alle satserne er vist inkl. moms (25%).

Læs mere om vores fuldmagtsløsning med formuepleje.