Betalinger

Du kan selv betale dine regninger på flere måder:


Betalingsservice

Er dine faste udgifter tilmeldt Betalingsservice, er du sikker på, at de bliver betalt hver gang - og lige til tiden.

Du kan tilmelde langt de fleste faste udgifter, fx dine betalinger for husleje, el og forsikringer.

Betal i netbanken og mobilbanken
Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice i netbanken og mobilbanken. Her kan du også betale dine indbetalingskort. Se priser.

Overblikket i behold
I netbanken og mobilbanken kan du få et overblik over alle dine betalinger i den kommende måned. Her kan du også annullere en betaling, hvis du ikke ønsker den gennemført alligevel.

Kom godt i gang
Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice på flere forskellige måder, eksempelvis:

  1. Via Jyske Netbank
  2. Via Kuvertservice
  3. Ved at kontakte din afdeling

Kuvertservice

Med Jyske Banks Kuvertservice kan du betale alle slags indbetalingskort - også den slags, som ikke kan tilmeldes Betalingsservice. Vi sørger for, at indbetalingskortene bliver betalt på sidste indbetalingsdag. 

Sådan gør du

Kuvertservice koster 50 kr. pr. betaling.

Automatisk tilmelding til Betalingsservice
De regninger, som kan tilmeldes Betalingsservice, bliver det automatisk, når du bruger Kuvertservice.

Din løn skal gå ind på en konto i Jyske Bank, for at du kan blive tilmeldt Kuvertservice.