Handel med danske værdipapirer

Aktier og investeringsforeningsbeviser
0,75%
Min. 200 kr. Maks. 1.000 kr.
Obligationer
0,15%
Min. 350 kr. Maks. 1.000 kr.
Udløb af kapital-, selvpension eller børneopsparing
200 kr.
Aktier
350 kr.
Obligationer
Start af udbetalinger fra ratepension
200 kr.
Aktier
350 kr.
Obligationer
Udbetaling fra etableringskonto
200 kr.
Aktier
350 kr.
Obligationer

Til top

Handel med udenlandske værdipapirer – kun mod skriftlig anmodning

Aktier
1,00%
Min. 500 kr. Maks. 1.000 kr.
Obligationer
0,25%
Min. 500 kr. Maks. 1.000 kr.
Udløb af kapital-, selvpension eller børneopsparing
500 kr.
Aktier
500 kr.
Obligationer
Start af udbetalinger fra ratepension
500 kr.
Aktier
500 kr.
Obligationer
Udbetaling fra etableringskonto
500 kr.
Aktier
500 kr.
Obligationer

Til top


Hvad indgår i prissætningen?

Ved handel med værdipapirer indgår følgende elementer i prissætning: 

  • Kurtage, beregnet som en %-del af kursværdi.
  • Afregningskurs. På www.jyskebank.dk/investeringsinfo kan du læse om Jyske Banks ordreudførelsespolitik, ordretyper og om hvordan afregningskursen fastsættes.
  • Øvrige omkostninger, herunder udenlandske omkostninger, børsskatter, opbevaringsomkostninger og stempelafgifter, bliver opkrævet udover de anførte priser og svarer til de omkostninger, som Jyske Bank bliver opkrævet.
  • Ved afgivelse af specifikke instrukser til en ordre, kan der opkræves et gebyr på minimum 500 kr.