Samarbejde med PFA Pension

Jyske Bank er forsikringsformidler og kan yde personlig rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via Letpension og rådgivning om PFA FinansPlus via PFA. I den forbindelse skal du vide, at:

  • Jyske Bank handler på vegne af PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, ved formidling af Letsikringer og PFA FinansPlus firmapensioner
  • Jyske Bank har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension, herunder via Letpension
  • Jyske Bank modtager provision og anden form for aflønning i forhold til formidling af forsikringsaftaler
  • Jyske Banks medarbejdere modtager ikke provision eller anden form for direkte resultatafhængig løn i forbindelse med formidling af forsikringsaftaler 
  • PFA pension ikke er et skadesforsikringsselskab og derfor ikke er omfattet af en garantiordning
  • Jyske Bank er registreret i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere

Jyske Bank har ikke direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i hverken PFA Pension eller noget andet forsikringsselskab. Tilsvarende har hverken PFA Pension eller noget andet forsikringsselskab eller moderselskab hertil direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Jyske Bank.

Utilfreds?

Hvis du ikke er tilfreds eller har anden grund til at klage i forbindelse med formidling af forsikringer, kan du henvende dig til din afdeling. Derudover kan du finde yderligere information om dine muligheder for at klage i Jyske Banks generelle forretningsbetingelser.