Skal vi regne med førtidspensionen?

Næppe førtidspension til dem under 40 år

Alle under 40 år vil fremover kun i ganske særlige tilfælde kunne få tilkendt førtidspension. Det er en konsekvens af de seneste års reformer på beskæftigelses-området. Her er hovedsigtet, at så mange som muligt er på arbejdsmarkedet.

Er du under 40 år og mister erhvervsevnen, vil du – i stedet for offentlig førtidspension – få tilbudt et eller flere ressourceforløb.

Under ressourceforløbet vil den månedlige udbetaling svare til samme ydelse som tidligere – dog kun så længe du har ret til fx sygedagpenge. Herefter vil du i 2021 være berettiget til en månedlig udbetaling på:

  • 11.698 kr. for voksne
  • 15.547 kr. for forsørgere
  • 3.639 kr. for hjemmeboende under 25 år

Beløbene svarer til kontanthjælpsydelsen. Din egen eller din ægtefælles formue har ingen betydning for ydelsens størrelse under et ressourceforløb.

Om modregning 

Løbende udbetalinger fra fx forsikring ved tab af erhvervsevne modregnes krone for krone. Der gælder særlige regler for modregning af lønindkomster. Du kan læse mere om reglerne på borger.dk.

Hvor stor forsikringsdækning ønsker du?

Når du kigger på dit behov for at forsikre dig ved nedsat erhvervsevne, vil det altid være en god ide at forholde dig til, hvor stor en del af din løn, du ønsker at dække.

Alle under 40 år skal være særlig opmærksomme på, at de næppe vil få tilkendt førtidspension, men i stedet vil få tilbudt et eller flere ressourceforløb, hvor ydelsen og modregningen er en anden.