Det er billigere at bruge netbanken

Du kan spare penge ved at gøre det selv i netbanken. Meget er gratis, og meget er billigere end i Jyske Bank-afdelingerne rundt omkring i landet.

Din pris for adgang til netbank
Oprettelse - Jyske Netbank 0 kr.
Kvartårlig afgift - Jyske Netbank

35 kr.

0 kr.*

*Netbanken er gratis for dig, hvis du er 12:17-, Ung-, Private Banking-, Grundkonto-kunde eller helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne. Du kan også få en netbank, som er gratis for alle. Med den gratis version kan du se dine dokumenter og skrive sikkert med banken.

Overførsel til et andet dansk pengeinstitut

Det er billigere at foretage overførsler og betalinger via netbanken end gennem din rådgiver.

Pengeoverførsler i Danmark Jyske Netbank Normalpris
Straksoverførsel op til 25.000 kr. 2 kr.* 60 kr.
Straksoverførsel over 25.000 kr. 10 kr.* 60 kr.
Standardoverførsel 0 kr. 50 kr.
*Gratis for dig hvis du er Private Banking-kunde i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne
Indbetalingskort Jyske Netbank Normalpris
Betaling af indbetalingskort 2 kr.* 50 kr.
*Gratis for dig hvis du er Private Banking-kunde i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne

Overførsel til udlandet

Det er billigere at overføre penge til udlandet i netbanken end i en Jyske Bank-afdeling.

Pengeoverførsler til andre lande Jyske Netbank* Normalpris
Overførsel til konto i udlandet* 50 kr. 250 kr.
SEPA-overførsel* 0 kr. 50 kr.
* Du skal huske at angive IBAN og BIC.

I netbanken overfører du automatisk billigst muligt til udlandet afhængig af land og valuta. Vi afregner en overførsel til Jyske Banks markedskurs. Marginalen er indregnet i Jyske Banks markedskurs.

Ved overførsel til EU/EØS-lande betaler afsender omkostninger i Danmark, og modtager betaler eventuelle omkostninger i udlandet. Til øvrige lande vil der være mulighed for, at du kan vælge en anden omkostningsfordeling. Der er følgende muligheder:

  • Afsender og modtager deler omkostningerne, idet afsender betaler Jyske Banks omkostninger, og modtager betaler udenlandske omkostninger.
  • Modtager betaler alt, danske samt udenlandske omkostninger.
  • Afsender betaler alt, danske samt udenlandske omkostninger (OUR-betaling). Prisen herfor kan findes på prislisten.

Du kan fortsat bestille en udenlandsk overførsel i din afdeling, hvis du har brug for det.


Når du handler med værdipapirer

Handel med værdipapirer er ikke gratis, men når du handler via Jyske Netbank, får du en pæn rabat i forhold til det normale gebyr i din Jyske Bank-afdeling.

Kurtage Jyske Netbank* Via rådgiver**
Danske og svenske aktier 0,15%
(min. 29 kr.)
0,75%
(min. 175 kr.)
(maks. 500 kr.)
Øvrige skandinaviske aktier 0,15%
(min. 29 kr.)
0,75%
(min. 175 kr.)
(maks. 500 kr.)
Andre aktier 0,50%
(min. 150 kr.)
1,50%
(min. 500 kr.)
(maks. 1.000 kr.)
Danske obligationer 0,10%
(min. 25 kr.)
0,15%
(min. 175 kr.)
(maks. 3.000 kr.)
Andre obligationer 0,20%
(min. 300 kr.)
0,25%
(min. 500 kr.)
Jyske Invest-beviser, Skagen Fondene og Bank Invest 0,15% 0,75%
(maks. 500 kr.)
*Sammensætning af priserne er forskellige og er afhængig af hvor du er kunde.
** For aktiers og Jyske Invest-bevisers vedkommende er prisen kun vist for kursværdien 0-100.000 kr. Ved kursværdi over 100.000  kr. er prisen 0,5% for danske/svenske aktier, 0,5% for Jyske Invest-beviser og 1,0% for andre aktier. For danske obligationers vedkommende er prisen kun vist for kursværdien 0-3 mio. kr. Over 3 mio. kr. er prisen 0,10%.

Udenlandske værdipapirer
Når der veksles valuta ved en handel, sker det til Jyske Banks markedskurs.


Når du bestiller udskrifter på sms eller papir

Vælger du ekstraservices, såsom at få tilsendt sms eller kvitteringer, koster det et gebyr.

Gebyrer på udskrifter*
Kvittering, pr. stk. 15 kr.
Sms advisering om udskrifter i Jyske Netbank 0 kr.
Sms-saldooplysning 0 kr.
*Sammensætning af priserne er forskellige og er afhængig af hvor du er kunde.

Telefonafgift, afsendelse af sms til Jyske Bank og internetabonnement indgår ikke i priserne.