Rødt æble blandt grønne blade

Flyt hjem til Danmark

Når du flytter tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet i en periode, er der lige så mange overvejelser, som når du flytter ud. Selvom du har haft kontakt til familie og venner og været på besøg, kan Danmark have ændret sig. Det samme kan dine og din families behov. Derfor er det vigtigt at tage denne flytning lige så seriøst som udflytningen.


Bank og investering

Har du haft Jyske Bank som din danske bank, mens du har været ude, kan flytningen til Danmark klares let rent økonomisk.

Sæt dig sammen med din rådgiver og tag en snak om dine nye behov, så kan I sammen finde frem til den bedste løsning. Måske kræver det ikke de store ændringer. Måske har forholdene i Danmark ændret sig, så du skal have tilpasset din økonomi. Eller måske flytter du tilbage til et andet sted i Danmark, end du flyttede fra, så du skal have en ny rådgiver.

Hvis du har investeringer, er det også en god idé at gennemgå dem og måske få lagt en ny strategi, inden du rejser hjem til Danmark.

Kontakt din rådgiver


Skat

Når du flytter tilbage til Danmark, har du pligt til at tilmelde dig folkeregisteret, og du bliver igen fuldt skattepligtig.

Hvis du har været fritaget for at betale pensionsafkastskat, har du pligt til at give Skattestyrelsen, din bank og dit pensionsselskab besked om, at du ikke længere er fritaget.

Har du formue i udlandet, når du flytter hjem, skal du oplyse Skattestyrelsen om livs- og pensionsforsikringer, konti hos udenlandske banker, værdipapirer og fast ejendom i udlandet.

Har du haft henstand med fraflytterskat på værdipapirer, mens du har boet i udlandet, skal du informere Skattestyrelsen om kursværdien på det tidspunkt, du flytter hjem.