Skal du på barsel?

En baby betyder glæde og liv i huset. Og bekymringer. 

Når familien vokser med en lille ny, vil det også påvirke privatøkonomien på mange områder.

Kend jeres økonomi som familie

Udgiften til bleer er en meget konkret, ny budgetpost - mens udgifter til en ny bolig eller en større bil, forældre på deltid osv. er mere indirekte konsekvenser af den nye tilværelse som familie.

Der opstår ofte også nye ønsker og behov for at sikre sin lille familie fx med en livsforsikring, der er øremærket barnet.

En familieforøgelse kan også få jer til at tænke over, hvordan I ønsker at leve jeres liv. Vil I begge have fuldtidsarbejde, eller skal en af jer gå ned i tid? Disse overvejelser skal I også have med, hvis I fx går i flyttetanker, så I ikke sætter jer så dyrt, at det bliver surt.Hjælp jeres barn på vej med en børneopsparing

En lille opsparing hver måned kan være en fantastisk hjælp til jeres barn, når det skal flyve fra reden.

Et barn må kun have én børneopsparingskonto, hvor der max kan indbetales 6.000 kr. årligt. 
Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, og det er også forklaringen på, hvorfor hvert barn kun må have én af den slags.

Ud over en børneopsparing er der mulighed for, at både bedsteforældre og oldeforældre (og I forældre selv) kan lave en Børnebørnsopsparing. Man kan indbetale ubegrænset til en Børnebørnsopsparing - bare man er opmærksom på beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Barnet må gerne have flere Børnebørnsopsparinger, hvis I eller andre familiemedlemmer vil give barnet mulighed for at få frigivet penge ad flere omgange.


Hvad med boligen?

Der kan være mange grunde til, at man overvejer at skifte boligen ud, når man venter sig. 
Ud over pladsen, så er det at få et barn ofte en oplagt anledning til, at man vælger, hvor man vil slå sig ned. 
Man tænker over fremtiden for familien. Hvor skal barnet vokse op og gå i skole?

Opsparing til boligkøb

For at købe en bolig skal I som udgangspunkt have en opsparing på 5% af huset eller lejlighedens pris – det vil fx sige 50.000 kr., hvis I vil købe en bolig til en million kroner. 

Derfor er det en god idé at komme i gang med at spare op. Også selvom I endnu ikke har konkrete planer om at købe bolig. Det kan tage lang tid at spare fx 50.000 kr op til de 5 %. 

Et barn påvirker også kravet til jeres rådighedsbeløb, hvis I skal låne penge for at købe bolig. 
For et par skal rådighedsbeløbet gerne være på min. 10.000 kr. – og for hvert barn bør der lægges 2.500 kr. oveni.


Skab tryghed for hele familien med livsforsikringer

Livsforsikringer kan være et tungt emne, som det i jeres nuværende situation er vigtigt at have styr på. 
Det kan være katastrofalt for de efterladte ikke at være dækket ordentligt.

Vi anbefaler, at I overvejer, hvad I ønsker at efterlade hinanden og særlig jeres barn, hvis en af jer skulle gå bort før tid. Skal familien fortsat kunne blive boende i den nuværende bolig, og skal barnet have de samme muligheder i forhold til konfirmation, fritidsaktiviteter, efterskole, kørekort mm. Er der gæld som skal indfries, så udgifterne bliver mindre for den efterladte?

Find den rette forsikringssum
Har I meget svært ved at komme frem til et forsikringsbeløb, kan I bruge en tommelfingerregel, som siger 3-7 år gange den bruttoløn, som går tabt. Så har den efterladte nogle år til at indrette sig økonomisk til den nye situation. Jo yngre børn – eller jo dyrere hus, I har, jo flere år bør I gange med, hvis I vælger den model.

Når I har fået styr på forsikringerne, behøver I kun tænke på det, hvis der igen sker store ændringer i jeres liv.

En forsikring, som kun går til barnet
I kan også tegne en forsikring, en såkaldt børnerente, som er målrettet jeres baby, hvis en af jer skulle dø, før barnet bliver voksent. Risikoen for at det sker er heldigvis ikke stor, og derfor er det også en forholdsvis billig forsikring at tegne.

Er uheldet ude, så bliver forsikringen udbetalt til barnet og kan bruges under barnets opvækst i modsætning til den arv og eventuelle kapitalforsikringssummer, som barnet ellers får. De summer bliver nemlig normalt bundet, indtil barnet bliver myndigt.

Nedsat arbejdsevne
Selvom en af jer ikke kan arbejde, vil I sikkert stadig gerne give jeres barn de bedste muligheder under opvæksten. I dag kan I heldigvis forsikre jer op til 80% af jeres indtægt. Det kan være én god idé at tegne en forsikring for tabt arbejdsevne i privat regi, så I ikke er afhængige af jeres arbejdspladser og pensionsordninger.

Vær opmærksom på, at så længe man er under 40 år, er det meget svært at få tilkendt førtidspension.

Er I i tvivl, om I allerede har de forsikringer, I har brug for, så tjek PensionsInfo. Gør I det via netbanken, kan I samtidig vælge at sende informationerne til jeres rådgiver i banken og bede om hjælp til at få tingene kigget efter.

Læs mere om jeres muligheder for forsikring

Husk også pensionen
Lige nu er det vigtigt, at der er styr på forsikringerne, da der er lang tid til pensionsalderen. Men sørg alligevel for at tænke pensionsopsparingen ind.

Hvis I allerede sparer op, så undersøg også, hvad der sker med kvindens indbetaling til pension under barslen. Skal den manglende opsparing i stedet ske til en private ordning, så hun ikke kommer bagud med sin pensionsopsparing?

Et godt råd er ikke at sætte sig dyrere end, at der altid er luft i budgettet til de kedelige, men nødvendige ting som at spare op til pensionsalderen og sikre sine nærmeste med forsikringer, hvis det værste skulle ske.

Styr på arven
Hvis I får børn sammen uden at være gift, skal I også være opmærksomme på, at I som udgangspunkt ikke arver hinanden - i stedet vil det være jeres børn, som arver alting.

Og selvom I er gift, kan det stadig være aktuelt at lave et testamente, fx hvis I ønsker at testamentere en større andel til hinanden.

Læs mere om arv og testamente