Samarbejde med GF Forsikring

Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, er forsikringsmidler, og i den forbindelse skal du vide at:

  • Jyske Bank handler på vegne af GF Forsikring a/s Jernbanevej 65, 5120 Odense NV, ved formidling af rejseforsikringer i tilknytning til kreditkort.
  • Jyske Bank modtager provision i forhold til formidling af forsikringsaftaler.
  • Jyske Banks medarbejdere modtager ikke provision eller anden form for direkte resultatafhængig løn i forbindelse med formidling af forsikringsbetingelser.
  • Jyske Bank yder ikke rådgivning om de solgte forsikringsprodukter.
  • GF Forsikring er som et skadesforsikringsselskab omfattet af Garantifonden i tilfælde af konkurs.
  • Jyske Bank er registreret i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere.
  • Jyske Bank A/S har ikke en direkte eller indirekte ejerandel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i GF Forsikring. Tilsvarende har hverken GF Forsikring eller noget andet forsikringsselskab eller moderselskab hertil direkte eller indirekte andel på 10 pct. Eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Jyske Bank.

Utilfreds?
Hvis du ikke er tilfreds eller har anden grund til at klage i forbindelse med formidling af forsikringer, kan du henvende dig til Jyske Bank Online på 89 89 89 89. Derudover kan du finde yderligere information om dine muligheder for at klage i Jyske Banks generelle forretningsbetingelser.