Markedsafkast på en investeringspulje?

Hvad er markedsafkast?

For at du kan vurdere afkastet på puljerne i Jyske Bank, sammenligner vi puljernes afkast med et generelt markedsafkast (benchmark).

Markedsafkastet beregnes ud fra internationalt anerkendte indeks og med udgangspunkt i en passiv investeringsstrategi. I beregningen af markedsafkastet er der ikke taget hensyn til omkostninger.

Mere om puljerne i Jyske Bank

De fire puljers investeringsstrategi

Pulje Aktiebeholdning Obligationsbeholdning Investeringshorisont
Pulje 1
Vækst
80% 20% Min. 5 år
Pulje 2
Balanceret-Dynamisk
50% 50% Min. 3 år
Pulje 3
Stabil
20% 80% Min. 3 år
Pulje 4
Dæmpet
0% 100% Min. 1 år

Gennemsnitlig fordeling på lang sigt. Den faktiske beholdning afviger som regel fra investeringsstrategien alt efter, hvad Jyske Banks eksperter finder hensigtsmæssigt.

Afkastindeks
Korte danske obligationer Nordea CM2Y (50%)
Nordea CM3Y (50%)
Mellemlange danske obligationer Nordea CM3Y (50%)
Nordea CM5Y (50%)
Lange danske obligationer Nordea CM5Y
Højrenteobligationer MLI HY (50%)
JPM EMBI (25%)
JPM GBI-EM GLOBAL (25%)
Aktier MSCI World AC

Markedsafkastene beregnes månedligt. Aktieafkastet beregnes inklusive nettoudbytte.