Jyske Private Banking Investering - Hvad koster det?

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske Private Banking Investering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot.

Med Jyske Private Banking Investering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Prisen afhænger af flere faktorer

Du får oplyst prisen på din investering af din rådgiver, når alle relevante forhold er kendt, fx investeringens størrelse og din ønskede investeringsprofil.

Hvad koster det at opsige Jyske Investering - og hvad sker der?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske Investering, opsiger du blot aftalen – det koster ikke noget. Efter dit ønske kan Jyske Bank derefter ændre dit depot til et depot med almindelige vilkår og priser, eller kurtagefrit sælge investeringsbeviserne og indsætte provenuet på en af dine konti.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Vi viser prisen for at investere i Jyske Private Banking Investering som en omkostningsprocent, ÅOP + indirekte handelsomkostninger. ÅOP + indirekte handelsomkostninger er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP + indirekte handelsomkostninger omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske Private Banking Investering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i disse tal.

ÅOP’en for Jyske Private Banking Investering afhænger af hvilken variant, du har valgt. ÅOP’en for de forskellige varianter ses på jyskeportefolje.dk

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske Private Banking Investering.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning på din afkastkonto.
  • ÅOP’erne er beregnet ud fra en forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du har en kortere holdeperiode, vil din ÅOP stige lidt, mens den tilsvarende vil falde lidt, hvis din holdeperiode er længere – der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen ses herunder. Bemærk at formidlingsprovisionen er medregnet i ÅOP’en ovenfor – det er således ikke en ekstra udgift for dig.
  Dæmpet Stabil Balanceret Dynamisk Vækst
Formidlingsprovision til Jyske Bank 0,25% 0,40% 0,50% 0,60% 0,63%

Mere om at investere i Jyske Private Banking Investering

Læs mere om Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje