Jyske Privat Banking Investering
Avanceret investering i en enkel løsning

Som Private Banking kunde har du mulighed for at benytte produktet Jyske Private Banking Investering, der giver dig adgang til avanceret investering på enkel vis. Du får fx klare fordele som personlig investeringsrådgivning, adgang til et stort investeringsunivers og specialistovervågning af din portefølje.

Få investeringsrådgivning ud fra dine behov

Din rådgiver i Jyske Bank Private Banking tænker i helheder omkring dig og dine investeringer og finder løsninger med afsæt i dine behov og ønsker. Målet er tryghed og frihed til at leve det gode liv.

Bliv kontaktet om Jyske Private Banking Investering
Personligt

 • Du får individuel rådgivning om dine investeringer
 • Du får tegnet din personlige investeringsprofil
 • Din rådgiver hjælper dig med at vælge investeringsløsning, beslutningen er din

Avanceret

 • Investeringerne i Jyske Portefølje styres og overvåges af foreningernes investeringsspecialister
 • Du opnår en spredning, der er svær at få som enkeltinvestor
 • Du får adgang til et stort investeringsunivers, hvor specialisterne kan tilpasse investeringerne til det aktuelle marked

Enkelt

 • Aktier, obligationer, råvarer og alternative investeringer er samlet i ét investeringsbevis
 • Du får et skræddersyet overblik i din netbank

Fleksibelt

 • Du kan løbende indskyde mere eller trække penge ud uden kurtage
 • Geninvestér udbyttet eller få det udbetalt


Fleksible løsninger til en ny tid

Investeringsmarkederne er under forandring. De er blevet mere omskiftelige – så det, der var en god strategi sidste år, er det ikke nødvendigvis i år. Derfor bør der tænkes i fleksible investeringsløsninger. Det får du med Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje, der begge har fleksible rammer og kan omstille sig med markederne – inden for den enkelte afdelings risikoprofil.

Spred risikoen
Som enkeltinvestor er det svært at opnå tilstrækkelig stor spredning, fordi omkostningerne oftest er for store, eller adgangen til markedet er begrænset. Jyske Portefølje anbringer penge for mange investorer på én gang, og derfor kan foreningerne investere i et stort antal forskelligartede værdipapirer spredt ud over verden, aktivklasser, sektorer osv. Selvom du kun investerer i ét investeringsbevis, har du stadig spredt risikoen for tab, og dit afkast afhænger ikke af få virksomheder eller få markeder.
To foreninger med samme profil – men forskellig strategi

I Jyske Private Banking Investering tilbyder vi dig både Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje.

To grønne cirkler der ligger ovenpå hinanden

 

Grøn cirkel - Investeringsforeningen Jyske Portefølje Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Mørkegrøn cirkel - Kapitalforeningen Jyske Portefølje Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje minder på mange måder om hinanden, men kapitalforeningen har adgang til et bredere og dybere investeringsunivers.

Både Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje har stor spredning på mange forskellige værdipapirer. Risikoprofilerne i de to foreninger er også ens, men strukturen i kapitalforeningen giver et bredere og dybere investeringsunivers end rammerne for en investeringsforening tillader. Det giver kapitalforeningen mulighed for at søge flere og andre afkastkilder end investeringsforeningen, og skaber grundlag for et højere forventet afkast. Og det uden at gå på kompromis med porteføljens samlede risiko, fordi spredningen samtidig er med til at reducere risikoen i porteføljen.

 • Investeringsforeningen Jyske Portefølje
  Strategien er at opnå stor spredning ved primært at investere i obligationer og aktier fordelt på forskellige lande, regioner og sektorer og supplere med alternative investeringer i nogen grad.

 • Kapitalforeningen Jyske Portefølje
  Her kan benyttes en mere avanceret investeringsstrategi og der er mulighed for at opnå en større spredning. Det betyder, at der kan søges et større afkast inden for afdelingernes risikoprofil.

Det er dog vigtigt at have for øje, at flere muligheder og afkastkilder ikke er garanti for et højere afkast, og at de enkelte afkastkilder isoleret set kan have større risiko for tab. Sammen med din rådgiver finder du den løsning, der passer bedst til dig.


Investeringsforeningen Jyske Portefølje Kapitalforeningen Jyske Portefølje
Anvendelse Frie midler, selskaber, pension, VSO Frie midler, selskaber
Afdelingstyper Udbyttebetalende eller akkumulerende Udbyttebetalende
Investeringsstrategi Enkel Avanceret
Investering i aktier Ja Ja
Investering i obligationer Ja Ja
Investering i alternativer og råvarer Ja, i nogen grad Ja, i større grad
Anvendelse af afledte finansielle instrumenter Ja, i nogen grad Ja, i større grad
Investering for lånte midler Nej Ja
Hvor meget kan man tabe? Man kan aldrig tabe mere, end man har investeret Man kan aldrig tabe mere, end man har investeret
Investeringsform Din investering er samlet i ét investeringsbevis Din investering er samlet i ét investeringsbevis
Klassificering Simpelt instrument Komplekst instrument
Finanstilsynets risikomærkning Gul Rød

Se historisk afkast
Find den rigtige investeringsprofil for dig

Du har fem forskellige risikoniveauer at vælge imellem i Jyske Private Banking Investering. Hvert niveau er udtryk for en bestemt holdning til risiko og forventning til afkast. Du finder dit personlige niveau sammen med rådgiveren.

Det er vigtigt for os, at du får den rette investeringsløsning, og du kan forvente en grundig investeringsrådgivning. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor finder du og din rådgiver din forventning til risiko. Med udgangspunkt i din profil finder I en løsning, der matcher dine mål og behov, og du får investeringen gennemgået.

Cirkler med investeringsprofiler på hvid baggrund

Din holdning til risiko bliver opsummeret i din investeringsprofil. Det sikrer en klar og tydelig ramme for, hvilke valgte kriterier din investering skal holde sig indenfor. Med Jyske Private Banking Investering bliver dine investeringer foretaget via Investeringsforeningen eller Kapitalforeningen. De forskellige risikoniveauer har nogle overordnede investeringsrammer, som du kan se her.

Investeringsrammer i Investeringsforeningen

Investeringsprofil Aktier Traditionelle obligationer Højrente-obligationer Alternativer
Lille grøn cirkel Dæmpet 0% 40% - 100% 0% - 40% 0% - 20%
Lille lysegrøn cirkel Stabil 0% - 40% 40% - 80% 0% - 30% 0% - 25%
Lille lysegul cirkel Balanceret 20% - 60% 20% - 70% 0% - 20% 0% - 25%
Lille gul cirkel Dynamisk 40% - 80% 0% - 50% 0% - 20% 0% - 25%
Lille rød cirkel Vækst 60% - 100% 0% - 15% 0% - 20% 0% - 25%
Kilde: Prospekt for Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Du kan altid finde det aktuelle prospekt på jyskeportefolje.dk/materiale

Investeringsrammer i Kapitalforeningen

Investeringsprofil Aktier Traditionelle obligationer Højrente-obligationer Alternativer Råvarer
Lille lysegrøn cirkel Stabil 0% - 40% 40% - 90% 0% - 30% 0% - 25% 0% - 10%
Lille lysegul cirkel Balanceret 20% - 60% 20% - 80% 0% - 20% 0% - 25% 0% - 15%
Lille gul cirkel Dynamisk 40% - 80% 10% - 60% 0% - 20% 0% - 25% 0% - 17,5%
Lille rød cirkel Vækst 60% - 100% 0% - 40% 0% - 20% 0% - 25% 0% - 20%
Kilde: Prospekt for Kapitalforeningen Jyske Portefølje.Du kan altid finde det aktuelle prospekt på jyskeportefolje.dk/kapitalforeningJyske Private Banking Investering i detaljer

Overblik og baggrund i netbanken

Du får et skræddersyet overblik over din investering på forsiden af netbanken. Her får du et opdateret overblik over værdi, afkast og udvikling i investeringen. Du kan også løbende følge idéerne, strategierne og beslutningerne bag din investering i korte tv-indslag og markedskommentarer.

Fleksibel investering

Du kan løbende indskyde eller trække penge ud. Du kan indskyde enkeltbeløb eller lave en aftale om løbende indbetalinger, så bliver pengene automatisk investeret. Beslutningen er din, og det koster ikke kurtage. Hvordan og hvor meget aftaler du med din rådgiver. Du bestemmer også selv, om vi skal geninvestere eller udbetale dit udbytte.

Specialisterne overvåger og handler

Investering kræver ekspertise og konstant overvågning. Det får du med Investeringsforeningen og Kapitalforeningen Jyske Portefølje, som du automatisk bliver medlem af, når du indgår aftale om Jyske Private Investering.

Du investerer dine penge sammen med en stor gruppe af andre investorer. Det er foreningens erfarne investeringsspecialister, som foretager investeringerne på vegne af foreningens medlemmer.

Specialisterne overvåger markedet, passer porteføljerne og opsøger nye investeringsmuligheder. Alt sammen for at optimere afkastet – inden for den aftalte investeringsprofil.

Ét investeringsbevis

Med Jyske Private Banking Investering køber du beviser fra én afdeling i Jyske Portefølje. Men da afdelingen anbringer penge for mange investorer på én gang, kan der investeres i et stort antal værdipapirer – spredt ud over verden, på aktivtyper, på sektorer med mere.

Det betyder, at din risiko for tab kan reduceres, da dit afkast ikke kun afhænger af nogle få værdipapirer eller selskaber. Som enkeltinvestor vil det være meget svært at opnå en tilsvarende stor spredning.

Som oftest vil omkostningerne blive alt for store, hvis du selv skal købe de mange værdipapirer, som en investeringsforening kan.

Adgang til kapitaltunge markeder

Det er ikke kun den store spredning, som kan komme dig til gode med en aftale om Jyske Private Banking Investering.

Med Investerings- og Kapitalforeningens samlede styrke, får du samtidig adgang til markeder og investeringsmuligheder, som kræver større formuer. Eller som på anden måde er svært tilgængelige som enkeltinvestor. Igennem foreningerne opnår du mulighed for adgang til alternative investeringsstrategier, som giver porteføljen endnu større spredning.

Aktiv forvaltning

Investeringsspecialisterne i Jyske Portefølje forvalter din portefølje aktivt. Aktiv forvaltning betyder, at specialisterne på baggrund af analyser og forventninger beslutter at købe de værdipapirer, som de vurderer, er mest attraktive for porteføljen.

Ved aktiv forvaltning er målet at præstere et afkast efter omkostninger, som er højere end den generelle markedsudvikling.

Hvad koster Jyske Private Banking Investering

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske Private Banking Investering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot. Niveauet for omkostningerne er ikke konstant over tid – se det aktuelle omkostningsniveau.

Med Jyske Private Banking Investering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Refusion af formidlingsprovision

Du får mulighed for en lavere pris i investeringsløsningen Jyske Private Banking Investering i form af refusion af formidlingsprovision, hvis din husstand har investeret mere end 5 mio. kr. i Jyske Banks investeringsløsninger. Rabattens størrelse afhænger af, hvor mange penge din husstand har investeret. Rabatten gives i praksis som en delvis refusion af den betalte formidlingsprovision, og den gælder kun depoter, som er omfattet af en aftale om Jyske Investeringspartner eller Jyske Private Banking Investering. Vær opmærksom på at rabatten bortfalder, hvis de samlede investering falder til under 5 mio. kr.

Hvad koster det at opsige – og hvad sker der?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske Private Banking Investering, opsiger du blot aftalen – det koster ikke noget. Efter dit ønske kan Jyske Bank derefter ændre dit depot til et depot med almindelige vilkår og priser, eller kurtagefrit sælge investeringsbeviserne og indsætte provenuet på en af dine konti.
Hør mere om Jyske Private Banking Investering

Noget gik galt. Prøv venligst igen senere.

Tak for din henvendelse

Vi tager os af den hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at ringe på 89 89 89 89.
Vi svarer døgnet rundt.