Jyske NemInvestering - Hvad koster det?

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske NemInvestering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot.

Med Jyske NemInvestering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Din pris

Inden du vælger at investere i Jyske NemInvestering, får du oplyst din personlige pris på investeringen i det rådgivningsreferat, du modtager, når du har valgt netop den løsning, du ønsker. I prisen tages der bl.a. højde for den sum, du ønsker at investere og den risikoprofil, du vælger. Prisen oplyses både i kr. og som en procentsats.

Årlige omkostninger

Vi viser bl.a. prisen for at investere i Jyske NemInvestering som en omkostningsprocent. Denne er udtrykt som de samlede omkostninger i procent. Omkostningsprocenten omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske NemInvestering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i dette tal.

Omkostningerne for Jyske NemInvestering afhænger af hvilken profil, du har valgt. Du kan altid se de aktuelle omkostninger for de forskellige profiler på jyskeportefolje.dk

Hvad koster det at opsige Jyske NemInvestering?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske NemInvestering, opsiger du blot aftalen – du betaler i den forbindelse de aktuelle udtrædelsesomkostninger, som kan ses på jyskeportefolje.dk

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske NemInvestering.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning på din afkastkonto.
  • Omkostningsprocenten viser dine årlige omkostninger i procent og er beregnet ud fra en standardiseret forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du ejer investeringsbeviserne i mere end 7 år, vil din omkostningsprocent være lidt lavere, mens den tilsvarende vil være lidt højere, hvis din holdeperiode er kortere - der er dog i praksis tale om meget små ændringer.
  • Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra de anvendte investeringsbeviser. Formidlingsprovisionen kan ses på jyskeportefølje.dk. Bemærk at formidlingsprovisionen er medregnet i omkostningsprocenten – det er således ikke en ekstra udgift for dig.

Mere om at investere nemt med Jyske NemInvestering

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje