Jyske NemInvestering - Hvad koster det?

Der er omkostninger forbundet med at investere i Jyske NemInvestering. Alle omkostninger afholdes i det investeringsbevis, som ligger i dit depot.

Med Jyske NemInvestering betaler du ikke kurtage for de handler, som gennemføres i dit depot eller i forbindelse med ind- og udbetalinger. Du betaler heller ikke depotgebyr for at få opbevaret din investering.

Din pris

Inden du vælger at investere i Jyske NemInvestering, får du oplyst din personlige pris på investeringen i det rådgivningsreferat, du modtager, når du har valgt netop den løsning, du ønsker. I prisen tages der bl.a. højde for den sum, du ønsker at investere og den risikoprofil, du vælger. Prisen oplyses både i kr. og som en procentsats (ÅOP).

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Vi viser bl.a. prisen for at investere i Jyske NemInvestering som en omkostningsprocent. Denne er udtrykt som ’ÅOP + indirekte handelsomkostninger’. ÅOP er den årlige omkostning som en procentdel af din investeringssum. ÅOP + indirekte handelsomkostninger omfatter samtlige omkostninger ved at investere i Jyske NemInvestering – der kommer altså ingen yderligere omkostninger, som ikke er indeholdt i disse tal.

ÅOP’en for Jyske NemInvestering afhænger af hvilken profil, du har valgt. Du kan altid se den aktuelle ÅOP for de forskellige profiler på jyskeportefolje.dk

Hvad koster det at opsige Jyske NemInvestering?

Hvis du ikke længere vil være i Jyske NemInvestering, opsiger du blot aftalen – du betaler i den forbindelse de aktuelle udtrædelsesomkostninger, som kan ses på jyskeportefolje.dk

Værd at bemærke

  • Du betaler ikke kurtage til Jyske Bank for de handler, der gennemføres i din aftale om Jyske NemInvestering.
  • Du betaler heller ikke depotgebyrer for opbevaringen af investeringsbeviserne.
  • Alle omkostninger i produktet opkræves indirekte, dvs. de fratrækkes i værdien af investeringsbeviserne i dit depot. Du vil derfor ikke se en opkrævning på din afkastkonto.
  • ÅOP'erne er beregnet ud fra en standardiseret forventning om, at du ejer dine investeringsbeviser i 7 år. Hvis du har en længere ejeperiode end 7 år, vil din ÅOP falde lidt, mens den tilsvarende vil stige lidt, hvis din holdeperiode er kortere - der er dog i praksis tale om meget små ændringer.

Mere om at investere nemt med Jyske NemInvestering

Læs mere om Investeringsforeningen Jyske Portefølje