I Jyske Netbank og mobilbank kan du selv købe og sælge aktier, obligationer og investeringsbeviser. Det er nemt, og det er billigere, end når din rådgiver handler for dig.

I netbanken og mobilbanken kan du:

  • Handle danske og udenlandske aktier, obligationer og investeringsbeviser
  • Investere både frie midler og pensionsopsparing
  • Gennemføre en strakshandel - her handler du med Jyske Bank til en fast kurs
  • Gennemføre en markedshandel - her beder du Jyske Bank gennemføre handlen på dine vegne ude i markedet
  • Gennemføre en limithandel - her beder du Jyske Bank om at købe/sælge, når kursen rammer et bestemt punkt
  • Følge udviklingen af dine papirer

Giv din investering et stærkt fundament

Selv om du ønsker at investere på egen hånd, anbefaler vi, at du får afklaret din investeringsprofil. Det sker ved, at din rådgiver spørger ind til holdning til risiko, hvor mange penge du vil investere, og hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen. På den baggrund kan din rådgiver anbefale dig konkrete investeringsmuligheder. Kontakt din rådgiver

Hvor meget skal jeg investere for?

Du skal aldrig investere for mere, end du kan tåle at tabe. Det er nemlig vigtigt, at du kan sove trygt om natten. Hvis du investerer et mindre beløb, skal du være opmærksom på, at omkostninger spiser noget at af dit afkast.

Hvor mange værdipapirer skal jeg købe?

Når du investerer, er risikospredning et nøglebegreb, som handler om, at man ikke skal lægge alle æg i samme kurv. Hvis du investerer alle dine penge i et værdipapir, udsætter du dig selv for en stor risiko, hvis selskabet klarer sig dårligt. Ved at sprede din investering i en række forskellige selskaber på tværs af lande, sektorer og brancher, bliver du mindre sårbar over for udviklingen. Det du taber på gyngerne, kan blive opvejet på karrusellen. Hvis ikke du har råd til at købe så mange forskellige aktier, eller hvis du har svært ved at udvælge dem, kan investeringsforeninger være et godt alternativ.

Du kan her blive klogere på investering og risiko. Og husk altid at se din investering i et langsigtet perspektiv.

Overvej en aktiesparekonto

Hvis du vil investere i aktier på egen hånd, er en Aktiesparekonto formentlig noget for dig. På en Aktiesparekonto gælder der særlige skatteregler, som i langt de fleste tilfælde er en fordel for dig som investor.

Find mere viden