Med Jyske Alternative investeringer får du en unik mulighed for at investere i et univers af alternative investeringer – sammen med de helt tunge, professionelle investorer.

Jyske Alternative Investeringer er et tillæg til Jyske Investeringspartner.

Hvorfor investere i alternativer?
Alternative investeringer kan bidrage til en mere robust portefølje, hvor kursudsvingene bliver udjævnet. Du kan med andre ord få et forventet højere afkast – uden at ændre den forventede risiko på porteføljen som helhed. Som ved al investering kan kursen svinge op og ned, og du kan også risikere et negativt afkast.

Hvad får du med Jyske Alternative Investeringer?

  • Adgang til investeringer som normalt er forbeholdt professionelle investorer.
  • Mulighed for at supplere din traditionelle investeringsportefølje og skabe en afkastudvikling, som er relativt uafhængig af udviklingen på de traditionelle aktivklasser.
  • Med flere kilder til afkast er der mulighed for at reducere risikoen og/eller søge et højere afkast med den samme risiko.
  • Specifik rådgivning om alternative investeringsmuligheder.

Følgende produkt indgår aktuelt i Jyske Alternative Investeringer:

  • Fonden Private Equity and Infrastructure

Investeringer af denne type kræver lovgivningsmæssigt erfaring og kendskab, så tag fat i din Private Banking-rådgiver – han eller hun kan fortælle dig meget mere om Jyske Alternative Investeringer og de aktuelle produkter.Denne præsentation er ikke et salgstilbud, en opfordring til køb eller personlig investeringsrådgivning, men alene en del af bankens generelle markedsføring på investeringsområdet.