I en investeringsforening går du sammen med mange andre om at investere. Det betyder, at du får glæde af en række stordriftsfordele.

En af fordelene er, at din investering bliver plejet af professionelle. Så behøver du ikke selv en stor viden om finansmarkederne – og et stort tidsforbrug på at følge med.

Samtidig giver stordriften mulighed for at investere bredt i forskellige værdipapirer. Det betyder, at dit afkast ikke er afhængigt af udviklingen i et enkelt værdipapir.

Du får

  • Risikospredning, så du ikke er afhængig af udviklingen i nogle få værdipapirer
  • Professionel pleje af investeringen, der giver tryghed og frihed
  • Adgang til markeder, der kan være svært tilgængelige for private investorer

Sådan kommer du i gang

  • Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver i Jyske Bank. Din rådgiver hjælper dig med at finde de investeringsforeningsbeviser, der passer til dig, og med at købe dem.
  • Du kan også selv købe investeringsbeviser gennem Jyske Netbank og Jyske Mobilbank

Læs mere om investeringsforeningerne Jyske Invest og Jyske Portefølje.