Investeringsbeviser - opnå stordriftsfordele sammen med andre

Danmark er foreningernes land. I en investeringsforening går du sammen med mange andre om at investere i aktier og/eller obligationer. Det giver mulighed for stordriftsfordele.

Når mange går sammen, er der mulighed for at lade professionelle pleje investeringen. Derfor behøver du ikke selv en stor viden om markederne for at investere gennem en investeringsforening.

Der er også mulighed for at investere i en bred portefølje af forskellige værdipapirer. Dit afkast er derfor ikke afhængigt af udviklingen i et enkelt værdipapir.

Du får

  • Risikospredning, så du ikke er afhængig af udviklingen i nogle få værdipapirer.
  • Professionel pleje af investeringen.
  • Adgang til markeder, der kan være svært tilgængelige for private investorer.

Sådan kommer du i gang

  • Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver i Jyske Bank. Din rådgiver hjælper dig med at finde de investeringsforeningsbeviser, der passer til dig, og med at købe dem.
  • Du kan også selv købe investeringsbeviser gennem Jyske Netbank og Jyske Mobilbank

Læs mere om investeringsforeningerne Jyske Invest og Jyske Portefølje.