Hvad er inflation?

Inflation er en generel stigning i prisniveauet for varer og tjenesteydelser over en periode. Kort sagt kan du købe mindre for samme beløb i dag, end du kunne i går

Hvordan påvirker inflation mine penge?

Vi har tidligere haft høj inflation i Danmark – fx i 70’erne, hvilket ikke er godt. Priserne stiger og løn og opsparing bliver mindre værd. Det blev derfor besluttet, at Danmark blandt mange andre lande, gerne skal holde inflationen under 2 %. Den opgave ligger hos de nationale centralbanker, en offentlig instans, som populært sagt er ’bankernes bank’. For at styre inflationen øger centralbankerne fx de rentesatser, de opkræver på lån til bankerne, som så videregiver disse højere renter til kunderne.

Det betyder, at inflationen fx kan påvirke:

  • din opsparing
  • dine investeringer
  • dine pensioner

Hvad betyder inflationen for mig som investor?

Du bør tage højde for inflationen i investeringsstrategien i din investeringsplan. Inflation reducerer det reelle afkast af finansielle investeringer og udhuler din købekraft. Inflation og rentestigninger kan have forskellige virkninger på forskellige typer værdipapirer:

Kontantopsparing

Værdien af din opsparing vil blive udhulet, men til gengæld kan du opleve at få mere i indlånsrente på grund af de renter, som din bank betaler på din opsparingskonti. Fordelene ved en eventuel rentestigning i forbindelse med høj inflation betyder ikke nødvendigvis, at de renter, som du får udbetalt på din opsparing, bliver høje. Husk på at rentebetalingen ofte er lavere end inflationen.

Aktier

Inflationens- og rentestigningens indvirkning på aktiemarkedet er ikke ligetil. Den generelle stigning i priserne på varer og tjenesteydelser kan påvirke virksomhedernes overskud og dermed påvirke prisen (din kurs) på markedet positivt eller negativt. For private investorer er dette ikke let at forudsige, da inflationen ikke vil påvirke aktiekurserne i alle virksomheder på samme måde.

Obligationer med fast rente

Mange stats- eller virksomhedsobligationer har fast rente, hvor du:

  • Modtager en periodisk fast betaling indtil forfaldsdato (kupon)
  • Tilbagebetaling af den oprindelige investering (nominel værdi) ved udløb

Ved udløb vil det modtagne beløb være det samme i løbet af en inflationscyklus, men købekraften af dette beløb reduceres. Med andre ord vil man med det samme beløb kunne købe mindre i perioder med inflation.

Obligationer med variabel rente

Ved variabelt forrentede obligationer vil du modtage:

  • En periodisk variabel betaling indtil forfaldsdato (kupon)
  • Tilbagebetaling af den oprindelige investering (nominel værdi) ved udløb

Værdien af den periodiske kupon er variabel og afhænger af forskellige faktorer (den kan f.eks. være knyttet til renten, inflationen osv.).

Inflationen har en indvirkning på den tilbagebetaling, der modtages ved udløb, som vil være den samme under en inflationscyklus, men købekraften af dette beløb er reduceret. Den periodiske kupon vil variere og vil måske kunne opveje virkningen (eller en del af virkningen) af inflationen. Det er dog ikke altid tilfældet, at ændringer i kuponsatsen vil afspejle det aktuelle renteniveau, og heller ikke at den vil kompensere for inflationen.

Investeringsfonde

Investering i investeringsfonde giver adgang til en portefølje, der er sammensat af flere finansielle instrumenter. Inflationens og rentestigningens indvirkning på investeringsforeninger afhænger af typen af fond og sammensætningen af dens investeringsportefølje: typer af aktivklasser (fx aktier, obligationer mv), aktivitetssektor osv.

Søg rådgivning for at tilpasse dine investeringer

Din rådgiver kan hjælpe dig med at træffe mere velinformerede beslutninger, hvis du som investor er i tvivl om, hvordan fx inflationen kan påvirke dine investeringer og din investeringsplan.

Inflationsberegner

Indtast din opsparing i inflationsberegneren og se hvad den er værd i fremtiden.

Beregn din købekraft


Vil du kontaktes og høre mere om investering?

Er du interesseret i at høre mere om investering med udgangspunkt i dine ønsker og behov – og din økonomi?

Ja, kontakt mig