Er du værge for en voksen med en formue?

Når en voksen kommer under værgemål, skal værgen sørge for at placere en eventuel formue i en forvaltningsafdeling, hvis formuen er større end 75.000 kr.

Sådan kan du investere formuen

Du skal som værge sørge for at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte samt sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Det er dig som værge, som bestemmer, hvilke aktiver – inden for de nærmere fastsatte regler i værgemålsbekendtgørelsen – formuen skal anbringes i. I Jyske Forvaltning hjælper vi gerne med råd om investering, således at investeringen kommer til at passe til den person, du er værge for.

Brug af formuens indtægter

Som værge handler du som udgangspunkt på vegne af personen under værgemål. En formue kan give indtægter i form af renter og afkast, og du må bruge indtægterne til formål, som kommer den person, du er værge for, til gode, fx almindelige udgifter og fritidsinteresser.

Du skal have Familieretshusets godkendelse til at:

  • erhverve, pantsætte eller afhænde fast ejendom
  • give større gaver, afslå gaver eller give afkald på arv

Du sender en ansøgning om godkendelse til Familieretshuset via Jyske Forvaltning, der sørger for at sende ansøgningen videre.

Ansøgningsskema kan du finde på Familieretshuset hjemmeside

Udbetaling af selve formuen

Jyske Forvaltning må ikke udbetale af formuen, med mindre Familieretshuset har givet tilladelse. Du skal sende en ansøgning via Jyske Forvaltning.

Ansøgningsskema kan du finde på Familieretshuset hjemmeside

Du skal føre regnskab

Hvis du bestyrer indtægter og udgifter uden for Jyske Forvaltning, skal du udarbejde et regnskab - et såkaldt værgemålsregnskab. Dette gælder også for afkastet af evt. gaver uden for Jyske Forvaltning. Du sender regnskabet med dokumentation i form af bilag, udskrifter m.v. til revision i Jyske Forvaltning.

Du har dog mulighed for at reducere opgaven med at lave et værgemålsregnskab, hvis Jyske Forvaltning administrerer indtægterne og udgifterne. Du sender regninger til Jyske Forvaltning til betaling. Hvis der udbetales et lommepengebeløb hver måned til institutionen, skal der aflægges regnskab for dette.

Kontakt Forvaltningsafdelingen