Er du værge for et barn med en formue?

Når børn under 18 år modtager en forsikringserstatning, arver eller modtager en pengegave på et beløb over 75.000 kr., kræver loven, at du som værge placerer pengene i en godkendt forvaltningsafdeling. Det gælder også mindre beløb, som er båndlagte.

Hvem er værge for en mindreårig?

Har du forældremyndigheden over et barn, er du også barnets værge. Har I fælles forældremyndighed, er begge forældre normalt værger. I handler sammen på barnets vegne, men I kan give hinanden fuldmagt til at handle alene.

Værgens opgaver

Når du er værge for et barn, skal du:

  • sørge for, at indtægterne kun bruges til fordel for barnet
  • sørge for, at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte
  • udarbejde regnskab, hvis der udbetales mere end 60.000 kr. af indtægterne

Sådan kan du anbringe barnets formue

Investering i værdipapirer
Du kan som værge investere formuen i værdipapirer inden for værgemålsbekendtgørelsens rammer. 

Udbetaling af selve formuen

Forvaltningsafdelingen må ikke udbetale af formuen uden Familieretshusets tilladelse. Derfor skal du ansøge om udbetaling i Familieretshuset. Ansøgningsblanketten skal sendes via Forvaltningsafdelingen. Læs mere i værgevejledningen.

Find blanketten til ansøgning om udbetaling her

Du skal føre regnskab

Modtager du som værge indtægter for et barn, skal du føre et såkaldt værgemålsregnskab over, hvordan pengene bruges. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet kan fx indeholde udbetalt afkast af en formue, som er placeret i Forvaltningsafdelingen, børnepension, forsikringsydelser, børnetilskud og børnebidrag.

Du skal ikke indsende et regnskab, hvis disse tre betingelser er opfyldt:

  • Barnets samlede årlige indtægter overstiger ikke 60.000 kr.
  • Det er barnets far eller mor eller begge, der er værge
  • Barnet bor hos den ene eller begge forældre.

Kontakt Forvaltningsafdelingen