Ejer du en båndlagt arv eller gave?

Når en arv eller en pengegave er båndlagt, kan du som ejer ikke råde over pengene. Derimod kan du normalt frit bruge afkastet fra fx renter. En kreditor kan heller ikke få dækning for sine krav i de båndlagte penge, så længe ejeren lever. En båndlæggelse kan være tidsbegrænset eller for livstid.

Kan du investere en båndlagt formue?

Det er bestemmelserne i testamentet eller gavebrevet, der gælder for formuen. Ellers er det dig som ejer af formuen, der selv kan bestemme, hvordan du vil investere pengene, så længe du holder dig inden for reglerne for anbringelse af myndiges båndlagte arv. I Jyske Forvaltning hjælper vi gerne med råd om investering, således at investeringen kommer til at passe til din situation, både tids- og risikomæssigt

Vil du have formuen frigivet?

Så skal du søge tilladelse fra Familieretshuset, når der er tale om båndlagt arv, eller Civilstyrelsen, når der er tale om en båndlagt gave.

Kontakt Forvaltningsafdelingen