Formueforvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling

Forvaltningsafdeling

Kender du heller ikke forvaltningsloven? Har du en formue, eller er du værge for én med en formue, som kræver forvaltning i en godkendt forvaltningsafdeling?

Jyske Bank er godkendt af Justitsministeriet til at forvalte penge for børn og unge under 18 år og voksne under værgemål. Desuden forvalter vi båndlagt arv og gaver og formuer for ikke-erhvervsdrivende fonde.

En af Forvaltningsafdelingens fornemste opgaver som kapitalforvalter er at få formuen – uanset størrelsen – til at vokse og at sørge for, at formuen altid kommer ejeren til gode.

Sådan kan vi hjælpe


Værge for barn

Børn

Er du værge for et barn med en formue?

Forvaltning af børns formuer

Værge for voksne

Voksne

Er du værge for en voksen med en formue?

Forvaltning af formuer for voksne under værgemål

Båndlagt arv eller gave

Båndlagt arv eller gave

Ejer du en båndlagt arv eller gave?

Forvaltning af båndlagte midler

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Sidder du i bestyrelsen for en fond?

Forvaltning af fondes midler