Jyske Private Banking Formuepleje
Professionel pleje af din formue

Tryghed og frihed

Som Private Banking-kunde har du adgang til professionel pleje af din formue. Din rådgiver tænker i helheder om dig og dine investeringer og finder løsninger med afsæt i dine behov og ønsker. Målet er tryghed og frihed til at leve det gode liv.

Med Jyske Private Banking Formuepleje investerer specialister for dig via fuldmagt, og du kan løbende følge din investering.

Jyske Private Banking Formuepleje er til dig med mindst 5 mio. kr. i investerbar formue. Dig som ønsker at bruge alternative investeringsstrategier og tror på, at det giver et merafkast til porteføljen.

Kontakt mig
hjerte grafik

Personligt

 • Du får individuel rådgivning om dine investeringer
 • Du får tegnet din personlige investeringsprofil og investeringsplan
 • Din rådgiver hjælper dig med at vælge investeringsløsning og vil løbende følge op på din investering
tandhjul grafik

Avanceret

 • Dine investeringer overvåges af specialister
 • Dine investeringer styres efter en porteføljestrategi, hvor der bl.a. investeres i alternative investeringsmuligheder
 • Du opnår stor spredning på dine investeringer
cirkel grafik

Enkelt

 • Din investering følger altid din valgte risikoprofil, uden du behøver at involvere dig i de løbende investeringsbeslutninger
 • Du får et skræddersyet overblik i din netbank
bølget grafik

Fleksibelt

 • Du kan opsige din aftale med kort varsel
 • Du kan ændre din aftale (fx din investeringsprofil) med kort varsel

  Vær opmærksom på, at det kan tage længere tid end normalt at sælge den del af din portefølje, som er placeret i alternative investeringer.


Jyske Banks specialister plejer investeringen

De finansielle markeder bliver stadig mere komplekse, mange faktorer er i spil, og spillereglerne ændres hurtigt. Derfor kræver det både tid og ekspertise at investere aktivt og udnytte de muligheder, markederne giver.

Alt det klarer Jyske Banks investeringsspecialister for dig ved at investere på dine vegne via fuldmagt. Jyske Private Banking Formuepleje har fleksible rammer og kan omstille sig, når markederne gør – inden for investeringsprofilen.

Skaktræk

Særligt omkring risiko i alternative investeringsstrategier

Når du investerer i Jyske Private Banking Formuepleje, så investerer du blandt andet i alternative investeringsstrategier – eller blot Alternativer som vi kalder det. Alternativer kan fx være investering i råvarer, forsikringer, infrastruktur og valuta.

Alternativer er kendetegnet ved at agere anderledes end aktier og obligationer og ikke være afhængige af samme risikofaktorer. Derfor er formålet med at anvende alternativer i din portefølje at sprede risikoen yderligere. Ulempen er, at alternativer kan være komplekse at forstå, og at likviditeten kan være lav – det vil sige muligheden for at købe eller sælge en investering i alternativer typisk vil tage længere tid at gennemføre. Du skal derfor typisk påregne 15 - 45 dage for at gennemføre en handel med alternative investeringer, når du investerer i Jyske Private Banking Formuepleje.

Tag fat i din Private Banking-rådgiver – han eller hun kan fortælle dig meget mere om alternativer.
Jyske Private Banking Formuepleje i detaljer

Stordrift og risikospredning

Som enkeltinvestor er det svært at opnå tilstrækkelig stor spredning i sin portefølje, fordi omkostningerne oftest vil blive for store, eller adgangen til markedet er begrænset. Med Jyske Private Banking Formuepleje anbringer vi dine penge i værdipapirer, hvor vi investerer for mange investorer på én gang. Derfor kan vi investere omkostningseffektivt i et stort antal værdipapirer spredt ud over verden, aktivklasser, sektorer osv.

Risikoen for tab på porteføljeniveau mindskes også, når der investeres i et stort antal værdipapirer, da afkastet ikke afhænger af, hvordan det går i nogle få virksomheder eller på nogle få markeder.

I Jyske Formuepleje investeres der i individuelle værdipapirer som aktier, forskellige typer af obligationer, investeringsforeninger og alternative investeringer.

Investering, der passer til dig

Jyske Private Banking Formuepleje tilbydes i fire forskellige risikoniveauer, der afspejler forskellige holdninger til risiko og forventninger til afkast.

Risikoniveauer for Jyske Private Banking Formuepleje

Det er vigtigt for os, at du får den rette investeringsløsning, og du kan forvente en grundig investeringsrådgivning. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og derfor tegner du og din rådgiver din personlige investeringsprofil. Med udgangspunkt i din profil finder I en løsning, der matcher dine mål og behov, og du får investeringen gennemgået.

Investeringsrammer
Nedenfor ser du de overordnede investeringsrammer for de forskellige investeringsprofiler.

Investeringsprofil Aktier Traditionelle obligationer Højrente-obligationer Råvarer Alternativer
Lille lysegrøn cirkel Stabil 0% - 40% 40% - 90% 0% - 30% 0% - 10% 0% - 25%
Lille lysegul cirkel Balanceret 20% - 60% 20% - 80% 0% - 20% 0% - 15% 0% - 25%
Lille gul cirkel Dynamisk 40% - 80% 10% - 60% 0% - 20% 0% - 17,5% 0% - 25%
Lille rød cirkel Vækst 60% - 100% 0% - 40% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 25%

Rådgivning og opfølgning

Den bedste løsning til dig
Din rådgiver anbefaler en investeringsløsning på baggrund af investeringsprofil, mål og behov. I taler løsningen grundigt igennem, så du kender investeringen og er tryg i dit valg.

Løbende opfølgning
Du og din rådgiver vil i fællesskab løbende følge op på din investeringsløsning, så den lever op til dine behov og din aktuelle situation.

Følg med i udviklingen

Selvom du afgiver fuldmagt til Jyske Banks specialister, kan du løbende følge med i udviklingen af din investering. I din netbank har du et overblik over investeringen, og du kan se korte tv-indslag, læse afkastrapporter og markedskommentarer. Du får også fondsnotaer, hver gang vi lægger investeringen om, så du kan følge med i alle ændringer.

Tilpas din løsning løbende

Du kan nemt skyde flere penge ind eller trække penge ud, så længe du ikke kommer under 5.000.000 kr. og så længe du flytter mindst 25.000 kr. ad gangen. Du kan også skifte investeringsprofil uden omkostninger.

Hvilke omkostninger skal jeg forvente?

Du kan få oplyst prisen på Jyske Private Banking Formuepleje af din rådgiver, når alle relevante forhold om netop din investering er afdækket, fx investeringens størrelse og din ønskede investeringsprofil. Kontakt mig

Hvor lang opsigelse har jeg?

Du kan opsige aftalen om Jyske Private Banking Formuepleje uden varsel. Dog må du forvente en ekspeditionstid på op til fem bankdage, førend banken bekræfter at have modtaget min opsigelse.

Dine investeringer vil blive solgt umiddelbart efter, at vi har modtaget din opsigelse. Du skal i denne henseende dog være opmærksom på, at den del af din investering, som har været investeret i alternative investeringer, vil tage længere tid at få solgt, end den øvrige del af værdipapirerne. Under normale markedsforhold skal du påregne op til 45 dage, før denne del af porteføljen er solgt.

Kan jeg have andre Jyske Bank investeringsprodukter samtidig med Jyske Private Banking Formuepleje?

Ja, det kan du sagtens. Du skal blot opfylde kravet om at indskyde mindst 5.000.000 kr. i Jyske Private Banking Formuepleje.

Hvordan beskattes afkastet?

Skattereglerne er forskellige alt efter typen af værdipapir. Få det aktuelle overblik over beskatning af gevinst og tab ved investering.
Hør mere om Jyske Private Banking Formuepleje

Noget gik galt. Prøv venligst igen senere.

Tak for din henvendelse

Vi tager os af den hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at ringe på 89 89 89 89.
Vi svarer døgnet rundt.