Spørgsmål og svar om investering

Hvad er investering?

Hvor mange penge skal jeg have for at kunne investere?

Hvor stort et afkast kan jeg håbe på?

Hvad kan jeg investere i?

Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal investere i?

Hvor stor er risikoen?

Hvor længe skal jeg kunne undvære mine penge?

Hvor hurtigt kan jeg få mine penge tilbage igen, hvis jeg pludselig får brug for dem?

Hvor meget tid skal jeg bruge på at passe min investering?

Hvor meget skal jeg betale i skat?

Hvor meget er jeg nødt til at vide om investering?

Hvad gør jeg, hvis kurserne falder?

Hvad koster det?

Hvordan kommer jeg i gang rent praktisk?


Hvad er investering?

Hvis du har penge til overs, kan du sy dem ind i madrassen (ikke anbefalet!), sætte dem ind på en konto - eller investere. Når du investerer, køber du værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer og investeringsbeviser med håb om et positivt afkast, f.eks. ved at sælge dem igen senere til en højere pris, end du selv betalte for dem. Afkastet kan dog også blive negativt, og så ender du med at tabe penge. Du løber altså en risiko og opnår til gengæld en fair chance for, at der kommer et overskud ud af investeringen.


Hvor mange penge skal jeg have for at kunne investere?

Du kan i princippet komme i gang med at investere for helt ned til ganske få kroner. Du har måske hørt, at der skal et større beløb til, for at det giver mening på grund af forskellige omkostninger. Sådan var det engang, men nye investeringsmuligheder har ændret billedet.

Der er ingen øvre grænse for, hvor mange penge du kan investere.


Hvor stort et afkast kan jeg håbe på?

Det kommer an på, hvilken risiko du er parat til at løbe. Risiko og afkast følges ad. Historiske afkast er ingen garanti for, hvordan det kommer til at gå i fremtiden, men for at give dig en smagsprøve på et muligt niveau, ser du her nogle forskellige afkast fra de seneste 25 år:

Eksempel på gennemsnitligt afkast: Aktier og obligationer 1994-2019
Aktier (Jyske Invest Danske Aktier KL) 12,1% p.a.
Obligationer (Jyske Invest Lange Obligationer KL) 5,4% p.a.
Kilde: Jyske Bank. Tidligere afkast er ikke retningsgivende for fremtidige afkast.

Det er vigtigt at forstå, at tallene er eksempler. Når man investerer i værdipapirer, kender man normalt ikke afkastet på forhånd. Så de næste 25 år vil det formentlig gå helt anderledes.


Hvad kan jeg investere i?

Mulighederne er mange. Her er en overordnet beskrivelse af nogle af de mest almindelige:

 • Aktier
  Her køber du en andel af en virksomhed. Hvis det går godt for virksomheden, kan den vælge at dele ud af overskuddet ved at udbetale udbytte til aktionærerne. Desuden svinger aktien i kurs, hvilket kan give dig en gevinst – eller et tab.
 • Obligationer
  Her låner du i princippet penge ud til udstederen, som til gengæld betaler en årlig rente til dig. Desuden svinger obligationen i kurs, hvilket kan give dig en gevinst – eller et tab. Modsat aktier er en obligation forsynet med en udløbsdato, og på denne dato vil kursen være 100.
 • Investeringsforeninger
  Her går mange investorer sammen om at investere via en forening. Det giver bl.a. adgang til professionel pleje og muligheden for at sprede investeringen på mange forskellige værdipapirer. Det giver også adgang til specielle nicher i ind- og udland, som er svært tilgængelige for den enkelte investor. Investeringsforeningsbeviser svinger i kurs, hvilket kan give dig en gevinst eller et tab.
 • Puljer
  Her sætter du penge ind på en konto, der knytter sig til værdipapirer. Banken sammensætter en portefølje af værdipapirer, som du kan købe dig ind i ved at sætte penge ind på kontoen. Afkastet sættes ind på (eller hvis det er negativt: hæves på) kontoen én gang om året.

Det er i princippet også muligt at investere i guld, andre råvarer, valuta og meget andet. I Jyske Bank skal du være private banking-kunde for at få adgang til disse muligheder.

Der er altid en risiko, når du investerer. Forstå din risiko

Lær mere om investering


Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal investere i?

Du får et godt udgangspunkt for at vælge den rigtige investering ved at få klarlagt din investeringsprofil. Det sker i praksis ved at din rådgiver hjælper dig med at få afklaret nogle vigtige spørgsmål. Det drejer sig ikke mindst om din holdning til risiko, hvor mange penge du vil investere og hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen.

På baggrund af dine svar kan rådgiveren tegne din investeringsprofil, og ud fra din investeringsprofil kan din rådgiver foreslå nogle investeringsmuligheder, som svarer til din profil. Og hvis du selv har nogle ideer, kan din rådgiver via avancerede værktøjer se, om dine ideer matcher din investeringsprofil.


Hvor stor er risikoen?

Statistisk set giver investeringer med høj risiko det bedste afkast på lang sigt. I perioder kan investeringer med høj risiko imidlertid give store tab.

Grafen her viser det årlige afkast i procent på amerikanske aktier (S&P-indekset over 500 store amerikanske virksomheder) fra 1825 til 2019 i grupperet form. Det er værd at lægge mærket til, at selv om der er år med meget store positive eller negative afkast, så ligger det hyppigste afkast snarere omkring -10% til +20% om året. Du skal dog være opmærksom på, at tidligere afkast ikke kan anvendes som indikator for fremtidige afkast.

Graf over afkastudsving

Kilde: Value Square Management, Yale University

Enhver form for investering er forbundet med en vis risiko. Du kan tabe penge, og i værste fald kan du miste hele din investering.

At løbe en kalkuleret risiko er således et indbygget element i enhver investering, men du har fine muligheder for at tilpasse risikoen til dit temperament. Her er nogle af de mest almindelige metoder:

 • Aktier svinger typisk mere i kurs end obligationer, og obligationer med lang løbetid svinger typisk mere i kurs end obligationer med kort løbetid. Også aktier er der stor forskel på. Så du regulere risikoen ved at vælge bestemte typer værdipapirer.
 • Tiden læger alle sår – næsten, i hvert fald. Jo længere tid, du har til rådighed, des større er sandsynligheden for, at negative kursudsving bliver opvejet og mere til af positive kursudsving.
 • Læg ikke alle æg i samme kurv, siger man. Dét princip gælder også inden for investering. Ved at sprede din investering kan det være med til at sikre dig mod at blive hårdt ramt af en krise i et enkelt land, en enkelt branche eller en enkelt virksomhed.

Forstå din risiko


Hvor længe skal jeg kunne undvære mine penge?

Hvis du har mindre end 1 år at løbe på, inden du forventer at skulle bruge pengene, så anbefaler vi, at du undlader at investere og i stedet lader pengene stå på en konto. Det samme kan være tilfældet selv for en lidt længere tidshorisont. Jo kortere tid du har til rådighed, des mere afhængig bliver du af at være heldig med kursudviklingen.


Hvor hurtigt kan jeg få mine penge tilbage igen, hvis jeg pludselig får brug for dem?

Det tager 2-3 arbejdsdage inden pengene fra et salg af værdipapirer er til rådighed på din konto.


Hvor meget tid skal jeg bruge på at passe min investering?

Hvis du vælger en løsning, hvor banken investerer for dig, kommer du ikke til at bruge nævneværdig tid. Så begrænser opgaven sig til, at der er lidt flere felter at kontrollere end ellers, når selvangivelsen skal godkendes.

Hvis du vælger at investere selv, bør du i princippet løbende forholde dig til, om din investering stadig svarer til din investeringsprofil, eller om der er andre faktorer som betyder, at tiden er inde til at ændre sammensætningen af værdipapirer – samtidig med, at du af hensyn til omkostningerne bør undgå at handle for tit. Det kræver, at du har en vis indsigt i investering, og det kommer også til at koste dig lidt tid.


Hvor meget skal jeg betale i skat?

Når du investerer, skal du betale skat af den økonomiske gevinst, du får. Skatten beregnes forskelligt alt efter om der er tale om pensionsopsparing, almindelig opsparing eller en aktiesparekonto. Reglerne kan være indviklede, så her må du nøjes med en kort introduktion til de allervigtigste regler:

 • Pensionsopsparing
  Du betaler årligt 15,3% af årets afkast i pensionsafkastskat, uanset om du har solgt værdipapirer eller ej.
 • Almindelig opsparing (ofte kaldet ”frie midler”).
  Aktier: Er dit afkast på aktier mindre end 55.300 kr. (2020), skal du betale 27 pct. i aktieindkomstskat. Er overskuddet større, skal du betale 42 pct. i aktieindkomstskat.
  Obligationer: Du skal typisk betale ca. 33% eller 37% af dit overskud i kapitalindkomstskat. Hvis du betaler topskat og har en stor beholdning af obligationer, kan satsen i stedet være 42%.
 • Aktiesparekontoen
  Her skal du hvert år betale 17% af årets afkast, uanset om du har solgt aktier eller ej.

Det er altid kun overskuddet fra din investering, som du skal betale skat af – ikke af selve investeringen. Derudover skal du vide, at hvis du skulle tabe penge på at investere, så kan tabet muligvis trækkes fra, når du i efterfølgende år skal betale skat af dit afkast.

Som nævnt er beskrivelsen ovenfor en markant forenkling af reglerne, som kun har til formål at give dig et overordnet indtryk af skattesatserne, hvis du begynder at investere nu.

Detaljer om skat på afkast fra investeringer (frie midler)

For individuel skatterådgivning anbefaler vi, at du henvender dig til en ekstern skatterådgiver.


Hvor meget er jeg nødt til at vide om investering?

Hvis du vælger at lade banken investere for dig, behøver du ikke at være ekspert i investering. Så sørger vi for, at din investering bliver passet og plejet.

Du kan også vælge at investere på egen hånd eller sammen med banken, og så er det nødvendigt, at du har den nødvendige indsigt til at kunne pleje din investering, så den bliver ved med at matche din investeringsprofil.


Hvad gør jeg, hvis kurserne falder?

De fleste investorer løber før eller siden ind i en periode med turbulens og negative afkast. I dén situation er det vigtigt at huske, at udsving er noget helt normalt. Afkast og risiko følges ad, så når vi som investorer gerne vil have et attraktivt afkast, må vi være forberedte på, at der vil være større eller mindre bump på vejen.

Derfor bør et negativt afkast ikke i sig selv opfattes som et signal om, at tiden er inde til at trække sig ud af investeringen. I stedet anbefaler vi, at du vurderer din investering og dit afkast over en længere periode. I dét perspektiv vil man som investor typisk se, at man rent faktisk er blevet belønnet for at påtage sig risiko i form af positive afkast målt over en lidt længere periode.

Se din investering i et langsigtet perspektiv


Hvad koster det?

Der er omkostninger forbundet med at investere.

Hvis du vælger at lade banken investere for dig, vil vi løbende oplyse dig om omkostningerne. Du betaler bl.a. for bankens arbejde med rådgivning til dig og investering af dine penge.

Hvis du vælger at investere selv, koster det penge at handle med værdipapirer, og det koster også penge at opbevare værdipapirer i et værdipapirdepot. Hvis du investerer selv og handler tit, kan omkostningerne pille pynten af dit afkast.

Se prislisten


Hvordan kommer jeg i gang rent praktisk?

Hvis du ønsker at investere selv, har du ikke brug for andet end netbank og/eller mobilbank, men vi anbefaler at du under alle omstændigheder får en Jyske Investeringsplan.

Hvis du ønsker hjælp fra banken, kommer du i gang ved at kontakte os. En god start kan være et fysisk møde i banken eller et digitalt møde via telefon og skærm.

Vil du kontaktes og høre mere om investering?

Er du interesseret i at høre mere om investering med udgangspunkt i dine ønsker og behov – og din økonomi?

Ja, kontakt mig