Flere skal investere mere bæredygtigt

Investering er en central drivkraft for bæredygtig omstilling. Jyske Bank har fokus på bæredygtighed i hele forretningen. Også når det gælder investering.

Som bank har vi et stort samfundsansvar for at fremme bæredygtig finansiering og investering gennem vores produkter og løsninger til kunderne. En mere bæredygtig verden kræver nemlig massive investeringer - og det gør den finansielle sektor til en central drivkraft for hele omstillingen.

Det er derfor vores ambition at få flere til at investere mere bæredygtigt - og vi har den holdning, at alle fremskridt tæller. Hvis vi ønsker at lave forandringer i verden og passe på de fremtidige generationer, så kan vi ikke vente på, at der bliver enighed om en klar definition af bæredygtighed og på, at de helt rigtige teknologier bliver udviklet. Bæredygtighed er en proces mere end et mål – og vi vil bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling.

Alle nuancer skal med

Vi vil gerne have nuancerne med og rykke på opfattelsen af, at den bæredygtige udvikling alene handler om klima og ”grøn” adfærd. Bæredygtighed favner meget bredere:

Det favner miljøet i en bred forstand, det omfatter god selskabsledelse fx bekæmpelse af korruption – og det handler om den sociale og økonomiske bæredygtighed, der bl.a. er den velstand et selskab bidrager med til omverdenen gennem sine bidrag til lokalsamfundet, sine skattebetalinger med mere.

Læs mere om bæredygtige nuancer
Gennemsigtighed og langsigtet vækst

Gennemsigtighed er et vigtigt element i alle investeringer – og endnu vigtigere for dig, der vil være en ansvarlig og mere bæredygtig investor. Derfor arbejder vi målrettet på at øge gennemsigtigheden og give dig det bedst mulige grundlag for at investere i noget, der stemmer overens med dine præferencer og mål.

Vores ambition er at give dig et oplyst fundament med en nuanceret tilgang til bæredygtige tiltag i investeringerne – så du kan investere i noget, der gør en forskel for dig. Og potentielt også for verden. En investering, som matcher dine holdninger.

Hvis du er kunde med Jyske Investeringspartner, får du adgang til vores 3.000 kvantitative aktieanbefalinger. Og med det fundamentale investeringsunivers bliver det muligt at grave et spadestik dybere og få mere detaljerede oplysninger om selskabets påvirkning på verden.

Beslutningen er din
Vi arbejder hele tiden på at udvikle og tilbyde investeringsløsninger, der gør det enkelt og attraktivt for investorer at investere mere bæredygtigt. Vores tilgang er at vise mulighederne – og tage ansvarlige og bæredygtige tiltag med som naturlige elementer i vores investeringsrådgivning på linje med de økonomiske vurderinger. Så kan du træffe dine beslutninger på et oplyst grundlag.
Mand på grøn Jyske Bank elcykel

Vi støtter vilje til handling

Det er vigtigt for den bæredygtige udvikling, at der er en dialog med de virksomheder, som ikke lever op til de ønskede ESG-forhold (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse). Vi forsøger at bruge vores indflydelse over for de virksomheder, vi investerer i – og forsøger at påvirke deres holdning og praksis.

Hvis vi ser en vilje til handling, kan det være sund fornuft at støtte en bæredygtig udvikling via investering. Men vi er også klar til at fravælge dem, der ikke gør en indsats – eller som helt åbenlyst overskrider vores vurdering af, hvad der er samfundsmæssigt ansvarligt at investere i.
Vi er bevidste om vores ansvar

Jyske Bank har tilsluttet sig FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer via det globale netværk Principles for Responsible Investments (PRI). Vi er også med i det globale samarbejde, Principles for Responsible Banking (PRB), der har til formål at få FN’s verdensmål integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

Foruden PRI og PRB har vi tilsluttet os FN’s Global Compact, som er et frivilligt initiativ, som forpligter medlemsvirksomhederne til at arbejde og rapportere ud fra ti principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Vi tager virksomhedernes ESG-forhold (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) med i alle vores investeringsanalyser og -beslutninger. Ved at inddrage alle væsentlige forhold skaber vi et bedre og mere informeret fundament for dine investeringsbeslutninger.

Bæredygtighed er en proces, og vi er i starten af en lang og spændende rejse, som skal gøre det enkelt for dig at investere stadig mere bæredygtigt. Vi har, som resten af verden, stadig langt igen, men vi ønsker at leve op til vores samfundsansvar og påvirke og fremme udviklingen mod mere bæredygtige investeringer.

Læs mere om Jyske Banks andre tiltag inden for bæredygtighed