Bæredygtighed har et centralt fokus i vores overordnede strategi – og når det handler om investering, så ønsker vi at leve op til vores samfundsansvar og påvirke udviklingen mod mere bæredygtige investeringer.

Investeringer kan være en afgørende motor for den bæredygtige omstilling, og samspillet mellem investorer og den finansielle sektor er en central drivkraft. Derfor er det vores ambition at få flere til at investere mere bæredygtigt.

Det skal være nemt og attraktivt

Vores målsætning er at gøre det både nemt, gennemsigtigt og attraktivt for vores kunder at investere i den bæredygtige omstilling. Det vil vi gøre ved at tilbyde produkter og løsninger, der klart beskriver de bæredygtige tiltag. Og ved at yde en rådgivning, der inddrager bæredygtige tiltag som naturlige parametre.

Derudover vil vi bruge investeringerne som et middel til at påvirke holdninger og handlinger hos virksomheder og organisationer, og skubbe dem i en mere bæredygtig retning.
Vi støtter vilje til handling

Sammen med resten af verden har vi et stort arbejde foran os – men vi har også den holdning, at alle fremskridt tæller. Vi tror på, at det er vigtigt for den bæredygtige udvikling, at der er en dialog med de virksomheder, som ikke lever op til de ønskede ESG-forhold (miljø, sociale forhold og selskabsledelse). Og vi gør gerne brug af vores indflydelse over for de virksomheder, vi investerer i – og forsøger at påvirke deres holdning og adfærd.

Hvis vi ser vilje til handling, så kan det være sund fornuft at støtte en bæredygtig proces via investering. Men vi er også klar til at fravælge dem, der ikke gør en indsats – eller som helt åbenlyst overskrider vores vurdering af, hvad det er samfundsmæssigt ansvarligt at investere i.

Bæredygtighed favner bredt

Den bæredygtige udvikling handler om mere end klima og ”grøn” adfærd. Det er en vigtig pointe. Begrebet ’bæredygtighed’ favner miljøet i en bred forstand, det omfatter også god selskabsledelse fx bekæmpelse af korruption – og det handler om den sociale og økonomiske bæredygtighed, der bl.a. er den velstand et selskab bidrager med til omverdenen gennem sine bidrag til lokalsamfundet, sine skattebetalinger med mere. Der er med andre ord mange nuancer.

Læs mere om bæredygtige nuancerInvester på et oplyst grundlag

Gennemsigtighed er et vigtigt element i alle investeringer – og endnu vigtigere for dig, der vil være en ansvarlig og mere bæredygtig investor. Derfor arbejder vi målrettet på at øge gennemsigtigheden og på at udvikle og tilbyde investeringsløsninger, der gør det enkelt og attraktivt for investorer at vælge løsninger med særligt fokus på bæredygtige initiativer.

Beslutningen er din
Vores ambition er at give dig en nuanceret tilgang til bæredygtige tiltag i investeringerne. En viden om muligheder og sammenhænge. Derfor har vi også fokus på ansvarlige og bæredygtige initiativer i vores investeringsrådgivning – på linje med de økonomiske vurderinger.

Så kan du træffe dine beslutninger på et oplyst grundlag og investere i noget, der stemmer overens med dine mål og holdninger.
Mand på grøn Jyske Bank elcykel

Vi er bevidste om vores ansvar

Jyske Bank har tilsluttet sig FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer via det globale netværk Principles for Responsible Investments (PRI). Vi er også med i det globale samarbejde, Principles for Responsible Banking (PRB), der har til formål at få FN’s verdensmål integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

Foruden PRI og PRB har vi tilsluttet os FN’s Global Compact, som er et frivilligt initiativ, som forpligter medlemsvirksomhederne til at arbejde og rapportere ud fra ti principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Læs mere om Jyske Banks andre tiltag inden for bæredygtighed
Foto: Flemming Larsen

"Vi ser det som vores opgave at gøre det let og attraktivt at investere i den bæredygtige omstilling.”

Flemming Larsen
Senior Director, Head of Clients
Jyske Banks kapitalforvaltningsselskab, Jyske Capital