Standardiseret information om Jyske Billån

Jyske Billån er et simpelt produkt med standardiseret information, der som udgangspunkt udbydes uden rådgivning. Hvis du alligevel ønsker rådgivning om produktet, er du velkommen til at kontakte Jyske Finans på telefon 89 89 41 66.

Jyske Billån udbydes af Jyske Finans i samarbejde med Jyske Bank. Det er en forudsætning for at få Jyske Billån, at du er kunde i Jyske Bank. Jyske Finans er et helejet datterselskab af Jyske Bank.

Vi har vurderet, at Jyske Billån er et simpelt produkt med standardiseret information, som kan udbydes uden rådgivning, fordi risikoen og kompleksiteten ved produktet er lav, og fordi der er få valgmuligheder.

Når vi udbyder sådanne simple produkter, er vi forpligtede til at give dig nogle standardiserede informationer om produktet. Hvis du ønsker rådgivning om din økonomi, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Jyske Bank.

Information om produktet

Kredit- og kreditværdighedsvurdering
Når du ansøger om et Jyske Billån, foretager Jyske Finans en lovpligtig kreditvurdering og kreditværdighedsvurdering af dig til afklaring af, om din økonomi passer til det ansøgte lån. Du bliver i den forbindelse bedt om at afgive oplysninger om din økonomi og identitet. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke lave en vurdering, og du kan ikke få lånet.

Krav til bilen
Jyske Billån ydes til køb af bil. Det er et krav, at bilen købes hos en dansk forhandler, og at bilen ikke er ældre end 8 år. Der skal etableres pant i bilen til sikkerhed for lånet i form af et tinglyst skadesløsbrev på 65 % af lånebeløbet. Det er et krav for at få Jyske Billån, at der tegnes kaskoforsikring på den finansierede bil, som opretholdes i hele lånets løbetid.

Udbetaling
Når du optager et Jyske Billån, skal du lægge en udbetaling på mindst 10 % af købesummen. Udbetalingen betales direkte til sælger af bilen, og kan lægges helt eller delvist som friværdien i en bil, som forhandleren tager i bytte i forbindelse med dit køb. Der skal indsendes kopi af slutseddel til dokumentation for handlen og den oplyste pris, herunder værdien af en eventuel byttebil. Selvom friværdien i en eventuel byttebil er større end 10 % af prisen på den nye bil, kan et Jyske Billån ikke være større end nettokøbesummen ifølge slutsedlen.

Løbetid
Jyske Billån skal afvikles over højst 96 måneder. Hvis bilen er ældre end 5 år, nedsættes den maksimale løbetid med 12 måneder for hvert år bilen er ældre end 5 år. Er bilen 8 år, skal et Jyske Billån derfor afvikles over højst 60 måneder.

Betaling af ydelser
Betaling af de løbende ydelser skal ske ved tilmelding til Nets betalingsservice.

Rente og gebyrer
Jyske Billån forrentes løbende. Renten kan være fast eller variabel, og den aktuelle rentesats følger af prislisten. Rentesatsen varierer afhængig af bilens alder, og om der er valgt fast eller variabel rente. Den laveste rentesats gælder for biler som er op til 5 år gamle, og en anden og lidt højere rentesats gælder for biler, som er mellem 5 og 8 år gamle. Dette gælder både for fast og variabel rente.

Ved indgåelse af en aftale om Jyske Billån beregnes et etableringsgebyr, som fremgår af prislisten, og som indgår i de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen og afvikles som en del af lånet. Herudover kan der tilskrives løbende gebyrer i henhold til prislisten.

Fordele og ulemper

Fast eller variabel rente
Hvis du optager et lån med variabel rente, bærer du risikoen for, at renten stiger i lånets løbetid. Hvis renten stiger, inden lånet er tilbagebetalt, vil det medføre, at den månedlige ydelse stiger. Jyske Finans kan dog vælge at løbetiden i stedet forlænges, hvilket betyder, at ydelsen fastholdes, men det vil tage længere tid at afvikle lånet end oprindeligt aftalt. Hvis renten falder, vil du til gengæld opnå fordelen ved lavere ydelse eller kortere tilbagebetalingstid. Et variabelt forrentet Jyske Billån kan du til enhver tid indfri uden andre omkostninger end gebyr for aflysning af sikkerhed, som fremgår af prislisten, og som indgår i de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen.

Hvis du i stedet optager et lån med fast rente, kender du ydelsen i hele lånets løbetid, og bliver ikke påvirket af rentestigninger, ligesom du heller ikke får fordelen af rentefald. Du kan altid indfri et fastforrentet Jyske Billån før den aftalte udløbsdato. Det koster et gebyr på 1 % af restgælden, hvis der er mere end 1 år tilbage af løbetiden, og ellers 0,5 % af restgælden. Gebyret er reguleret i Kreditaftalelovens § 26. Hertil kommer gebyr for aflysning af sikkerhed, som fremgår af prislisten, og som indgår i de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen.


Fordel Ulempe
Fast rente
  • Du kender ydelsen i hele lånets løbetid
  • Normalt er renten lidt højere ved indgåelsen i forhold til et lån med variabel rente.

  • Hvis renteniveauet falder, får du ikke fordel af det.

  • Du skal betale kompensation efter Kreditaftaleloven samt gebyr for aflysning af sikkerhed for at indfri lånet før tid.
Variabel rente
  • Du får vores laveste rente på det tidspunkt, hvor lånet optages.

  • Hvis renten falder, får du fordel af lavere ydelse eller kortere løbetid.

  • Du kan til enhver tid indfri lånet uden andre omkostninger end gebyr for aflysning af sikkerhed.
  • Du risikerer, at renten stiger, og at du dermed skal betale en højere ydelse eller får en længere løbetid.

Værditab på den finansierede bil
Når du optager et billån, skal du betale lånet tilbage som aftalt. Hvis bilen falder hurtigere i pris end lånet afvikles, kan du risikere, at du skylder mere på lånet, end bilen er værd, hvis du på et tidspunkt ønsker at sælge den. Til gengæld ejer du bilen, og hvis den er mere værd end restgælden, så tilhører den overskydende værdi dig. Du kan imødegå risikoen for, at gælden er større end bilens værdi ved at lægge en større udbetaling og/eller afvikle lånet over kortere tid.

Bilen bliver totalskadet eller stjålet
Hvis bilen bliver stjålet eller totalskadet, skal du stadig betale lånet. Denne risiko imødegås ved at tegne kaskoforsikring, som er et krav for at få lånet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller hvor du har modtaget aftalevilkårene med oplysning om fortrydelsesretten, afhængigt af hvad der kommer sidst.

Du skal selv kontakte Jyske Finans indenfor fristen og meddele, at du ønsker at fortryde aftalen. Du kan ringe på telefon 89 89 40 00 eller skrive til info@jyskefinans.dk.

Hvis du vælger at udnytte fortrydelsesretten, skal du indbetale lånebeløbet og renter for tiden fra lånets udbetaling til din tilbagebetaling. Derudover skal du betale omkostningerne til tinglysning, da de ikke kan refunderes fra tinglysningsretten. Når du giver os besked om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten, sender vi dig en opgørelse.

Alternativer

Hvis du har et stort indestående i banken, kan du anvende det til køb af bilen. Enten ved at betale bilen eller ved at aftale med din rådgiver, at der oprettes en mindre kredit til bilkøbet på din totalkonto. Dette alternativ forudsætter sædvanlig kreditgodkendelse i Jyske Bank.

Hvis du har friværdi i din bolig, kan du måske optage lån i friværdien eller omlægge og/eller forhøje et eksisterende lån og anvende provenuet derfra til bilkøbet. Dette alternativ forudsætter ligeledes en sædvanlig kreditgodkendelse i Jyske Bank og/eller dit realkreditinstitut.

Hvis bilen er mere end 8 år gammel, eller hvis du ikke kan eller vil lægge den krævede udbetaling, kan et alternativ være at optage et lån i Jyske Bank.

Hvis du ikke ønsker at bære risikoen for værdiudviklingen på bilen, kan du overveje at privatlease. Du kan læse mere om dette, og se tilbud på de biler vi tilbyder som privatleasing, på www.privatleasing.dk.